Moje názory

O tvoření

Jsem přesvědčená, že vědci měli s teorií velkého třesku pravdu a že všechno vzniklo z jedné jediné velmi koncentrované energie. Ale pokud tomu tak je, tak i každý z nás pochází z této energie a proto má v sobě obsaženy informace, jako jsou v čemkoli na světě.
více »

O tom to je

Tohle je příběh, který nejvíce vystihuje, jak já vnímám svůj pobyt tady na Zemi.:
Jistý velký duchovní učitel východu, kterého si jeho lidé i žáci velmi vážili, byl vyhoštěn ze své země.
více »

O zákonech

Stejně jako existují zákony právnické, které si stanovili lidé sami, existují také zákony, kterým říkám kosmické a považuji je za ty nejspravedlivější. Jsou to zákony vesmíru a naší existence v něm. více »

O Osudu

Věčná otázka: Nakolik je vše předem dáno a co můžeme ovlivnit sami? více »

O smyslu života

Myslím, že každý z nás někdy ve svém životě začne přemýšlet o tom, Jaký má vlastně lidský život smysl. Obvykle o tom začneme uvažovat nejvíce v okamžiku, kdy se setkáme se smrtí někoho blízkého. více »

O Bohu

Mnoho z vás se mně ptalo zda věřím v Boha a co si pod tímto pojmem vlastně představuji. Začala bych tím , jak byl definován Bůh podle nejnovějších poznatků kvantové fyziky a její supergravitační teorie. více »

O vesmírném řádu

Nedá se říci, že vůbec kdy narušujeme vesmírný řád. Všechny naše činy jsou v plánu celého vesmíru. I ony zkušenosti, na kterých se učíme. Vesmírný řád má každý sám v sobě a podle své úrovně vědomí je schopen naplnit právě tu část, která mu přísluší nejlépe, jak umí. více »

O postižení

Setkala jsem se s názorem- Co ve svém životě mohou pochopit lidé, kteří se narodili s mentálním postižením? Vždyť nejsou schopni chápat ani základní myšlenky, tak jak na sobě a svém vývoji mohou pracovat? Jaký má takový život smysl? více »

O inkarnacích slavných

Čas funguje ve vesmíru jinak, než jsme zvyklí tady na Zemi. Z toho pohledu shora se vlastně děje všechno v jeden okamžik. Jen na jiných úrovních. Z našeho pohledu, když nejsme právě inkarnováni, se rozhodnem pro určitý život, který právě teď prožijeme. více »

O schopnostech

Často si lidé myslí, že duchovní schopnosti mají jenom vyvolení jedinci. Že zkrátka někomu je dáno vnímat určité tzv. nadpřirozené věci a jinému ne. Ale takové schopnosti, kterým se říká mimořádné jsou vlastně náš šestý smysl. A ten máme všichni. více »

O úkolech

Všechny lidské duše jsou v okamžiku svého stvoření nepopsanými listy. Jejich úkolem je při stále opakovaných inkarnacích projít a pochopit všechny možné situace a problémy. Pochopit je mohou jen tehdy, když je na vlastní kůži prožijí. více »

O schizofrenii

Schizofrenie je velmi těžká nemoc, kterou lze léčit jen velmi těžko. Takto postižené osoby zůstávají obvykle celý život odkázáni na prášky, které projevy jejich nemoci zmírňují, ale jde o prášky ovlivňující psychiku a proto jim často jejich užívání komplikuje běžný život. více »

O energii

Každý z nás potřebuje ke svému životu především dostatek energie. Není možné, abychom byli zdraví a psychicky v pohodě, když jsme energeticky vyčerpaní.Tohle ví většina léčitelů a proto také obvykle s energií pracují. více »

O dítěti v nás

Období dětství a dospívání je velice důležité pro každého. Zjistila jsem, že hodně potíží a problémů, kterými lidé trpí, vznikly právě v dětství. Takový parádní blok, se kterým se pak můžeme potýkat celý život, může být způsoben už v útlém věku. více »

922-231-218-576.jpg [jpg, 35.05kB]

O vás

Možná jste zatoužili mít harmoničtější vztahy s partnerem, dětmi nebo na pracovišti. Pokud jste se rozhodli, že to bude jinak, měli byste poznat sami sebe, abyste našli příčinu svých problémů. více »

O katastrofách

Někdy na svých setkáních s lidmi slýchám názor, že to, co se děje v dnešním světě je hrůza. Těch katastrof a vražd a nehod co je, že to nikdy nebývalo. Že je to určitě tím, že lidé jsou pořád horší a je více zla než dřív. více »

O Ježíši

Možná , že nebýt vánočních koled, jen málokdo by si dnes uvědomil, proč vlastně slavíme vánoční svátky. Proč si vzájemně nadělujeme radost a lásku právě v této době. více »

O chybách

Pokud někomu svým jednáním ublížíme, tak to není správně. je ale otázka, zda je to vědomé ubližování. Každý z nás , kteří tady žijeme, jsme do této chvíle dosáhli určité úrovně svého vědomí.Máme svůj vlastní žebříček hodnot o tom, co je správné a co ne. více »

O andělech

Andělé jsou duchovní bytosti, které prošly stejnou cestičkou a stejným duchovním vývojem jako my. Ale došli do takové úrovně, že nyní jsou vyššími duchovními bytostmi. A teď je jejich úkolem pomáhat nám ze své - vyšší úrovně. více »

O snech

Dotazy na vaše sny patří k těm nejčastějším, které dostávám. Zvláště vás vyděsí ty, ve kterých se setkáváte s ďáblem, různými příšerami a jinými hrůzami. více »

O karmě

V našem osudu nehraje náhoda vůbec žádnou roli. K tomu, aby se člověk vyvíjel , potřebuje impuls. Bez takového podnětu by se vůbec nic nenaučil. A k tomu je nám právě dobrá karma. více »

O depresi

Častým problémem dnešní doby je pocit, že jsme na všechno sami. Znáte to. Nikdo nechápe váš problém, všechno je jenom na vás a jste v tom docela sami. A deprese je tady. Jak tohle mám zvládnout? více »

O správném a nesprávném

Jeden člověk, který se ocitl na prahu smrti, po svém návratu vyprávěl tam zažil. Po svém průchodu světelným tunelem se ocitl v místech, kde se na vahách hodnotily jeho dobré a špatné skutky. více »

O myšlení

Každou svou myšlenkou totiž vysíláte energii, která k sobě přitahuje všechny energie sobě podobné a po kruhu se vám pak vrátí v obrovském množství . V daleko větším, než jste vyslali. více »

O mimozemšťanech

Formy života mimo naši Zemi mohou být úplně rozdílné od toho, jak to vnímáme my tady. Vědci na naší planetě hledají ve vesmíru podmínky vhodné pro život, podobné, jaké jsou na Zemi. více »

O vědě

Je mnoho důvodů, proč vědecké kruhy odmítají vše, co se nedá dokázat takovým způsobem, který oni uznávají. Ale že parapsychologie má na tomto světě své místo je většině lidí jasné. Většina vědců se však bohužel v tomto směru věnuje pouze tomu, aby dokázali, že takové věci jsou nesmyslné . Ale nesnaží se najít objektivní pravdu. více »

O vývoji duše

Duše je energie. Když je stvořena taková duše, musí si projít svou cestu od úplného začátku. Nejdříve se vtělí do nejnižší formy. Například do nějaké hmoty. Třeba do kamene.Tam prochází prvními zkušenostmi. více »

O náboženství

Každý z nás se čas od času dostane do úzkých. Ať už se to týká zaměstnání, zdraví, peněz nebo vztahů. Takové situace nás přivádějí k přehodnocování dosavadního života a hledání jeho dalšího smyslu. více »

O smrti

Naše kultura, ve které jsme se narodili je taková, že smrt druhého člověka bereme jako tragédii, se kterou se mnozí nevyrovnají celý život. Přitom smrt je tak přirozená jako je narození člověka. více »

O partnerské lásce

Univerzální recept na lásku dvou lidí určitě neexistuje. Každý jsme jiný. Ale vím, že pokud s nám dějí stále dokola věci, které se nám nelíbí, je třeba pochopit, že chyba je v nás. více »

O doknalosti

Veškeré lidské snažení vychází z touhy po dokonalosti. Kdo z nás by nechtěl být nejlepší a dokonalý ve všem, na co sáhne? více »

O penězích

Celý život nás učili, že peníze jsou něco nečistého a špatného. Protože kdo jich má moc, určitě je nakradl. Poctivě vydělat se jich dá jen málo. A pokud platíme složenky, nevzbuzuje to v nás žádné pozitivní pocity. více »

O déjavú

"Déjavú"- tedy pocit, že "to už jsme někdy zažili" může vznikat několika způsoby. Ten nejprostší způsob je ten, že náš zrakový vjem je rychlejší, než naše uvědomění si. V praxi to znamená, že vejdeme do místnosti, a než si náš mozek stačí uvědomit, co viděl, někdo na nás zavolá. více »

O osobní energii

Každý z nás potřebuje ke svému životu především dostatek energie. Není možné, abychom byli zdraví a psychicky v pohodě, když jsme energeticky vyčerpaní. Tohle ví většina léčitelů a proto také obvykle s energií pracují. více »

O démonech

Když vyjdeme z původu slova démon, které vychází z řečtiny - znamená osud. Později byl též užíván výraz “daimonion” , což podle Sokrata bylo totéž co “vnitřní hlas” nebo “svědomí”. více »

O smíchu

Všimla jsem si, že spousta lidí bere dobu, ve které žijeme jako hodně těžkou a mnoho z nich vzpomíná na časy, kdy tomu tak nebylo. Je velký problém sehnat práci, vychovávat děti a pokud cokoli chceme, nikdo to za nás neudělá. více »

O zlu

Přišel mi tento názor jednoho z vás: Život v hmotném těle je plný křivd , pokrytectví, násilí, hlouposti , zákeřnosti , podlosti a podobně. A proto se člověk, aby si zachoval svou duševní rovnováhu , musí nade vše povznést. více »

O zemřelých blízkých

Některé duchovní bytosti se po smrti rozhodnou neodejít. A zůstávají v naší úrovni proto, že zde byli na něčem nebo někom závislí. A protože neodešli ani na chvíli do úrovně, kde by jim bylo umožněno pochopit co je správné a co ne, zůstávají mezi námi a nemají žádnou další možnost vlastního vývoje. více »

O odpovědnosti

Říká se, že člověk by neměl nikomu věřit. Ale pravda je taková, že ze všeho nejméně lidé věří sami sobě. Ocitnou-li se v úzkých , bez přemýšlení vyhledávají pomoc. více »

O ovlivnitelnosti

Každý z lidí se bude bránit tomu, když mu řeknete, že se nechá snadno ovlivnit svým okolím. Většina z nás chce být svobodná osobnost, která si své postoje vybírá sama. více »

O pravidlech

Říká se: co můžeš udělati dnes, neodkládej na zítřek. – Velice moudrá rada. Ale také se říká: ráno moudřejší večera. Také moudré. Ale která z těchto myšlenek má pravdu? více »

O hodnotách

Všichni o tom víme. Žijeme v době, kdy je potřeba pořádně se otáčet, abychom alespoň uživili svou rodinu. A když se do toho kolotoče dostanete a nějaké peníze třeba i vyděláte, jen těžko potom slevíte ze svých nároků. více »

O pomoci druhým

V mládí nás učili, že pomáhat druhým je to nejlepší, co můžeme udělat. Potkala jsem spoustu lidí, kteří to chápou tak, že přebírají starosti a problémy z druhého člověka na sebe. více »

O bezvýchodné situaci

Každý z nás se v životě ocitne v situaci, která mu připadá docela bezvýchodná. Před očima se zatmí a máme pocit, že by raději měl život skončit. Protože každé řešení je špatné. více »

O nespokojenosti

Slyším to okolo sebe každý den: Ta zima je nesnesitelná. A ta břečka okolo, už aby bylo teplo. I já jsem spíše příznivcem léta nežli zimy. více »

O lásce

Ve vztahu dvou lidí se často skloňuje slovo láska. Láska je prý to nejdůležitější v životě. Ale otázka je, co si pod tím pojmem vlastně představujeme. Pokud bychom se bavili o lásce skutečné, tak ta by měla být bezpodmínečná. více »

O náboženstvích

Já to vnímám tak: Ať si každý věří čemu chce. Není mým úkolem posuzovat, kdo by měl jak smýšlet. Věřím, že každý dělá, co považuje za nejlepší. A já nemohu posoudit, zda je to pro něj cesta dobrá nebo ne. více »

O prokletí

Občas se na mne někdo obrátí s žádostí o pomoc s prokletím. Takový člověk mi popíše, že ho někdo z nějakého důvodu proklel nebo očaroval a on má pocit, že kletba se naplňuje. Že od té doby jej provází smůla a přitahuje neštěstí na každém kroku. více »