Moje názory

O déjavú

"Déjavú"- tedy pocit, že "to už jsme někdy zažili" může vznikat několika způsoby. Ten nejprostší způsob je ten, že náš zrakový vjem je rychlejší, než naše uvědomění si. V praxi to znamená, že vejdeme do místnosti, a než si náš mozek stačí uvědomit, co viděl, někdo na nás zavolá.
Ohlédneme se a když pak opět do místnosti pohlédneme, máme dojem, že tuhle situaci známe. Ale známe ji z okamžiku před několika vteřinami. Ale každé dejavu nejde vysvětlit takto prostě. Mnoho lidí už zažilo, že jim třeba přišel nečekaný balík a oni přesně věděli, co v něm je poskládáno a jakým způsobem. Tohle je podle mého názoru úplně jiná záležitost. Naše duchovní bytost může prostřednictvím svého vyššího Já přijímat informace z vyšší informační sféry. Ze sféry, kde je uložena naše minulost, současnost i budoucnost. Nejčastěji je možné do téhle sféry nahlédnout ve spánku. Protože naše duše si tam může zajít, v době kdy naše tělo odpočívá, pro potřebné informace. Někdy se stane, že si z tohoto výletu zapamatujeme něco, co nám potom připomene skutečnost. Tedy vlastně je nám umožněno nahlédnout do situace v naší budoucnosti. Proto také někteří lidé mají věštecké sny. Protože opravdu existuje úroveň, kde veškeré tyhle informace uloženy jsou.
No a třetí možností, kdy nám deajvu může napovědět něco o nás samotných, je například situace, kdy přijedeme do naprosto cizího města, kde jsme nikdy před tím nebyli a najednou přesně víme, co bude za následujícím rohem a kam vede která ulice a co tam bylo za obchod. A tohle je situace, která má, podle mne, logické vysvětlení v minulých životech. Zkrátka už jste tam někdy byli a něco tam zažili, třebaže ne v tomto životě. Tohle se často stává malým dětem. Není to tak dávno, co se narodily a proto se jim mohou třeba i vybavovat vzpomínky na jejich minulý život. Mohou vám popisovat, jak pásly krávy nebo řídily auto. Ostatně i dospělým se může stát, že na takovém místě, kde už kdysi v minulosti byli se jim najednou začne vybavovat situace z úplně jiného století.
 

« Zpět