Moje názory

O vývoji duše

Duše je energie. Když je stvořena taková duše, musí si projít svou cestu od úplného začátku. Nejdříve se vtělí do nejnižší formy. Například do nějaké hmoty. Třeba do kamene.Tam prochází prvními zkušenostmi.
Potom se převtělí do rostliny a pak třeba do zvířete. Tím stále více rozvíjí své pocity a už v tomto stádiu prožívá své první lekce. Dosáhne-li taková duše určité úrovně, je možné, aby se inkarnovala jako člověk. Otázka je, jestli je ale člověk konečnou formou v tomto řetězci. Pokud si projde všemi zkušenostmi jako lidská bytost, může podle mého názoru, postoupit ještě dál. Do úrovně, kde na bytosti nepůsobí už tolik hmoty , jako tady na nás na zemi. Myslím totiž, že existují ještě jiné světy, nebo planety, kde žijí vyšší duchovní bytosti než jsem my a také prožívají své zkušenosti a lekce. Nemají třeba takové tělo jako my, protože jejich energie už má daleko vyšší vibrace. Ale existují tak, jako my. Až jako tyto bytosti pochopíme vše, co máme, pak teprve splyneme s tou nejvyšší energií, s tou nejvyšší jednotou. To je evoluce, jak si ji představuji já. To by nevylučovalo ani to, že ve vesmíru je vše naprosto logické a úplně jednoduché.
 

« Zpět