Moje názory

O smyslu života

Myslím, že každý z nás někdy ve svém životě začne přemýšlet o tom, Jaký má vlastně lidský život smysl. Obvykle o tom začneme uvažovat nejvíce v okamžiku, kdy se setkáme se smrtí někoho blízkého.
Když se to stalo mně, hledala jsem také. Možná budou naše úvahy podobné. Proto se s vámi o ně chci podělit. Nabízí se několik možností. Především je tu teorie materialistická . To znamená, že se narodíme, odžijeme život , zemřem a potom už není nic. Nezáleží tedy vůbec na tom, zda v životě konáme dobro nebo zlo. Stejně to smrtí končí. Musím přiznat, že tahle teorie pro mne postrádá logiku. Že by to opravdu bylo beze symslu? Proč tedy? Navíc i materialisté potvrzují, že energie nemůže zmizet. Může se maximálně transformovat. Kam tedy mizí lidská energie po smrti? Hledala jsem tedy další možnosti. Evropská náboženství nám nabízejí jinou možnost. Vycházejí z toho, že člověk má nejen tělo, ale také duši. A po smrti se duše oddělí od těla a podle toho, jak v žila, je po zásluze odměněna. Jde buď do pekla nebo do nebe. To už mi vysvětluje kam mizí ona energie. Ale ať přemýšlím sebevíc, neznám nikoho, kdo by jednoznačně patřil do nebe nebo do pekla. Každý děláme chyby a v každém je alespoň něco dobrého. A kdo by o tom rozhodl, pokud by to bylo někde mezi? A co když takové duši v pekle dojde, že udělala chybu. Už nemá nikdy možnost nápravy? To má být spravedlivé? To pro mne postrádá logiku. Přikláním se tedy k teorii třetí a to, že jsme opravdu duše a tělo, to po smrti opravdu opouštíme, ale proto, abychom se po určité době znovu inkarnovali. Tak dostáváme stále další a další šance, prožít nové zkušenosti, dále se duchovně vyvíjet a tak nakonec pochopit souvislosti všeho se vším. Potom splyneme s tou nejvyšší vesmírnou silou a staneme se znovu její součástí.
 

« Zpět