Moje názory

O tvoření

Jsem přesvědčená, že vědci měli s teorií velkého třesku pravdu a že všechno vzniklo z jedné jediné velmi koncentrované energie. Ale pokud tomu tak je, tak i každý z nás pochází z této energie a proto má v sobě obsaženy informace, jako jsou v čemkoli na světě.
A jestli tato energie opravdu tohle všechno stvořila, pak můžeme stejným způsobem tvořit i my. Vždyť jsme totéž, co tato energie. Potom tedy každou svou myšlenkou tvoříme svoji skutečnost. Stejně, jako mi připadá nesmyslné hledat v případě neúspěchu vinu v druhých místo v sobě, je stejně nelogické hledat Boha v kostele nebo v komkoli jiném, krom vás samotných. Protože jenom vy jste ti, kteří nesete zodpovědnost za své myšlenky a tak i za svět, který jste si stvořili. Dá se to trošku přirovnat k filmu Metrix. Ale s tím rozdílem, že ten řídící systém celého počítače jste vy sami. Pokud chcete poznat svou budoucnost, pozorujte své myšlenky v přítomnosti. Myšlenka je to nejsilnější, co vůbec existuje. Dokáže i zázraky. Vy jste ta myšlenka. Stačí přijmout tento fakt a nic jiného už není třeba.
 

« Zpět