Moje názory

O Bohu

Mnoho z vás se mně ptalo zda věřím v Boha a co si pod tímto pojmem vlastně představuji. Začala bych tím , jak byl definován Bůh podle nejnovějších poznatků kvantové fyziky a její supergravitační teorie.
Zní doslova takto:"Existuje sjednocené pole energií , naprosto vyvážené, samo se sebou stojící ve střídavém vztahu . Pole čisté inteligence , které samo ze sebe zrozuje všechny síly a veškerou materii universa, to znamená veškerou hmotu vesmíru a tím tvoří základ veškerého bytí." Uznejte, že tato definice zní úžasně. Ale teď to zkusím česky. Bůh je ve všem kolem nás i v nás samotných. Je to ta nejvyšší energie. Není možné ho reálně spatřit, protože nemá žádnou podobu ani formu, které by člověk rozuměl. Ale můžeme ho vidět nebo cítit ve všem. Promlouvá k nám stále. Našimi pocity, myšlenkami a zkušenostmi. Hovoří ke každému. problém je v tom, zda jej posloucháte. Komunikaci s Bohem říkáme intuice. Vaše city jsou jazykem duše. Ve vašich nejhlubších pocitech je ukrytá vaše nejvyšší pravda. Při komunikaci prostřednictvím myšlenek často Bůh užívá představ a obrazů. A jeho nejúčinnějším komunikačním prostředkem bývá zkušenost, která nám dovoluje něco poznat. Tohle jsou nástroje, kterými k nám Bůh promlouvá. Ale ne všechny pocity , myšlenky a zážitky přicházejí od něj. Problém je ve správném odlišování. Je to pro mnohé těžké rozeznat. Ale nebude to tak složité, pokud použijete základního pravidla: Od Boha přicházejí vždy vaše nejvyšší myšlenky, nejsrozumitelnější slova a vaše nejvznešenější pocity. Nejvyšší myšlenka je ta, která obsahuje radost. Nejsrozumitelnější slova jsou ta, která obsahují pravdu. A nejvznešenější pocit je láska. To je klíč k rozpoznání všech božích poselství. Vše ostatní přichází z jiného zdroje. Teď už jen záleží na tom, jestli těmto poselstvím budete věnovat pozornost. Protože často je ignorujeme. Zvláště když neposloucháme svou zkušenost. Bůh však nám dal také svobodnou vůli se rozhodnout co si vybereme. Bude vám svá poselství posílat stále dokola a v různých podobách. Dříve nebo později jim začnete naslouchat a rozumět jim. A pak teprve nastane vaše skutečná komunikace s Bohem. Nepoléhejte se na slova druhých, třebaže k nim promlouvá Bůh. Zbavujete se tak odpovědnosti přijímat svá vlastní poselství přímo a sami je interpretovat. Všichni jste jedineční. Žádný člověk není ani nebyl v očích Boha lepší než vy. Jediné co je důležité je naučit se naslouchat.
 

« Zpět