Myšlenka pro každý den

Pokud by ses stále cítil dobře, měl bys potřebu cokoli na sobě měnit?