Moje názory

O andělech

Andělé jsou duchovní bytosti, které prošly stejnou cestičkou a stejným duchovním vývojem jako my. Ale došli do takové úrovně, že nyní jsou vyššími duchovními bytostmi. A teď je jejich úkolem pomáhat nám ze své - vyšší úrovně.

Takže každý z andělů byl kdysi tam, kde jsme dnes my a každý z nás jednou dospěje tam, kde jsou oni dnes. Je to zkrátka normální a přirozený duchovní vývoj. Ti, kdo jsou dnes anděly se už nepotřebují inkarnovat, protože už pochopili většinu vesmírných principů, ale teď je jejich úkolem vést nás správným směrem. Proto jsou šťastní, když je požádáme o pomoc nebo dokonce s nimi komunikujeme. Jsou tady od toho. Proč je však lidé, kteří je viděli vnímají jako bytosti s křídly? Jejich srdeční čakra vyzařuje silnou energii. A ta může zářit daleko okolo jejich těla. A to může působit na některé lidi jako křídla. Znovu opakuji, že to je moje poznání, ke kterému jsem došla. V knihách, které jsem četla o andělech jsem našla mnoho tabulek, kde se můžete dočíst o hierarchii jednotlivých andělů. Od archandělů přes serafíny a cherubíny. Ale myslím si, že to je jen lidská potřeba vše srovnávat a řadit podle důležitosti. Jen lidé potřebují nadřízené a podřízené, kteří budou rozhodovat za ty druhé. Myslím, že v duchovním světě platí úplně jiné zákony a proto nejsem přítelem žádných škatulek. Také jsem se dočetla, že andělé, stejně jako zvířata nebo lidé jsou samostatným vývojovým druhem, což mi připadá velice nelogické, pokud žijeme ve stejném vesmíru a cíl každé duchovní existence je stejný. Pro mne jsou andělé velmi vstřícnými pomocníky, kteří jsou stále se mnou a jsou mi ku pomoci, kdykoli je o to požádám. Jsou to moji nejlepší přátelé.
 

« Zpět