Moje názory

O zlu

Přišel mi tento názor jednoho z vás: Život v hmotném těle je plný křivd , pokrytectví, násilí, hlouposti , zákeřnosti , podlosti a podobně. A proto se člověk, aby si zachoval svou duševní rovnováhu , musí nade vše povznést.
Skoro bych řekl, že se duchovní bytosti inkarnují do hmotného světa za trest, ať už je tam jejich úkol jakýkoli. Živá hmotná bytost si jako zákonitou obranu proti vnějšími vlivy musí vytvořit a uchovat svůj nenarušitelný vnitřní svět. I tímto způsobem získá i takovou vnitřní sílu, že může pomáhat svým bližním, aniž by se to dotklo jejího ega. A myšlenka dne: Nejhorší ze závislostí je závislost na vlastním těle. Posluchač Karel.

Odpověď: Karle, já si nemyslím, že život je plný takové hrůzy, jak píšete. Cítím to trošku jinak. Myslím, že je zde stejné množství dobra jako zla. Jen to zlo je více nápadné. Také si zde nepřipadám být za trest. Já jsem tady, abych něco pochopila a něco se naučila. A podmínky, které pro tento úkol mám, jsou přesně takové, jaké pro svůj úkol potřebuji. A také mám pocit, že popudem pro to, abychom pomáhali druhým není vlastní obrana před tím negativním, ale láska k životu a k lidem. Pokud se týká mé duše, tak ta závislá na mém těle není, i když pro život a svůj úkol na této zemi tělo nezbytně potřebuji. Skrze něj se mohu projevit. Bez něj by to možné nebylo. Takže jistá závislost tady určitě pro tuto chvíli je. Ale je také možné, že to cítíte stejně jako já a problém je jen v tom že lidská řeč na naše myšlenky a pocity zkrátka nestačí. Důležité je, že cíl je vždycky stejný, ať se vydáme kudy chceme. Každý ale jdeme přesně tou cestou, která je právě pro nás ta správná.
 

« Zpět