Moje názory

O náboženství

Každý z nás se čas od času dostane do úzkých. Ať už se to týká zaměstnání, zdraví, peněz nebo vztahů. Takové situace nás přivádějí k přehodnocování dosavadního života a hledání jeho dalšího smyslu.
Lidé takové věci neradi řeší sami a hledají pomoc kde to jen jde. Společnosti, která je do takové situace podle jejich názoru přivedla, přestanou věřit a oni začnou hledat pomoc jinde. Je úplně přirozené, že žádají o pomoc vyšší sílu, o které podvědomě vědí, že existuje. Zkrátka když je nám nejhůře, prosíme o pomoc Boha. Vyšší instance prostě neexistuje. Na tomhle principu jsou založena všechna náboženství. Ale pokud se pro některé z nich rozhodneme, má to vždy háček.. Každé takové organizované skupiny, Ať už jde o katolíky, budhisty, nebo sekty, jako jsou Jehovisté , Vesmírní lidé a další, musí mít svá pravidla, svou hierarchii a také své šéfy. V okamžiku, kdy se rozhodnete stát se členem jakékoli takovéto organizace, přestáváte být svobodní jak ve svém myšlení, tak i rozhodování. Musíte přijmout bezezbytku jejich učení a výklad smyslu života a už nikdy nemůžete svůj postoj přehodnotit, mít třeba jen na dílčí věci jiné názory. Zkrátka musíte absolutně přestat myslet, protože někdo jiný vám říká, jaké myšlení je to jediné správné. Vedoucí takových organizací se prohlašují za tlumočníky a posly Boží.A většinou tvrdí, že to, co říkají jsou slova a myšlenky Boha. Já si myslím, že není třeba nechat si tlumočit kýmkoli, co mi vzkazuje Bůh. Tvrdím totiž, že Bůh je v každém z nás a proto ho nemusím nikde hledat. Já sama s ním mohu promluvit a nechat se jím vést, je-li třeba. A také si ponechám ráda tu možnost přehodnotit kdykoli své názory na svět kolem sebe i po smrti. Proč by to jakýkoli náboženský hodnostář měl vědět lépe než já? Možná je to jednodušší, jenom poslouchat a slepě věřit tomu, co mi někdo tvrdí, ale svoboda mého myšlení je pro mne daleko cennější. Většina sekt se snaží oslovovat právě ty lidi, kteří jsou v těžké situaci a tvrdí jim, že jim pomůžou. Nevím jak. Dají jim v krizi peníze? Uzdraví je? Najdou jim snad životního partnera? Já mám zkušenost, že pomoci si každý musí sám. Vše co hledáte můžete najít jen sami v sobě. Protože Bůh je ve vás samotných. Všechno ostatní je jen berlička, kterou musíte vykoupit nesvobodou a mnohdy i svým majetkem, přáteli a podobně. Nenechte se proto nikým a ničím ovlivňovat. Řiďte se jen vlastními pocity a intuicí. Nenechte za sebe rozhodovat jiné. Každý z nás je jedinečná bytost, která se s tou nejvyšší silou může spojit sama, kdykoli bude chtít. Svou pravou cestu si musí každý najít sám.
 

« Zpět