Moje názory

O úkolech

Všechny lidské duše jsou v okamžiku svého stvoření nepopsanými listy. Jejich úkolem je při stále opakovaných inkarnacích projít a pochopit všechny možné situace a problémy. Pochopit je mohou jen tehdy, když je na vlastní kůži prožijí.

A to jako ti, kteří ubližují i jako ti, kterým je ubližováno. A tak se inkarnují stále znovu a znovu, dokud nepochopí docela všechno. Každou další inkarnací se zvyšuje úroveň jejich vědomí, tedy možnost pochopit, co je správné a co ne. Tady na naší Zemi se inkarnují lidské duše, které mají různou úroveň tohoto vědomí, tedy v minulosti prošli různými zkušenostmi. To, co už může mít vyřešeno a pochopeno jedna lidská duše, nemusí mít druhá. A ta zase naopak může mít za sebou lekci, kterou nemáme ještě zvládnutou my. Neexistují tedy lidé zlí. Jen ještě nemají za sebou lekci, kterou my už máme. Nemusí být ale proto horší než jsme my. Oni zase třeba chápou jiné věci, které pro nás mohou být úkolem až v příštích inkarnacích. Ptáte se, zda se jim to vrátí ještě v tomto životě. To je záležitost karmy. Pokud to mají pochopit v tomto životě, pak jistě nastane situace, kdy tu možnost dostanou. Pokud ne, určitě takovou lekcí projdou v dalších inkarnacích. V tomto existuje absolutní spravedlnost. Neboť každý musí projít všemi zkušenostmi. A také je dobré vědět, že pokud nám někdo ublíží, není to náhoda. Zřejmě jsme si my touhle zkušeností měli projít právě pro to, abychom pochopili, jaké to je. Možná že v minulém životě jsme to byli my, kteří takto ublížili a nechápali jsme, jaké to je. V dalších životech už takovou zkušenost tedy potřebovat nebudeme. Protože jsme poznali a pochopili. Proto bychom si měli dobře rozmyslet, jestli soudit druhého člověka. I nás by takhle mohl soudit někdo druhý za to, že zase nechápem něco jiného. Všichni jsou na takové úrovni vědomí, které dosáhli a všichni máme stejný cíl a snahu být lepší. Alespoň tak to cítím já.
 

« Zpět