Indiánský horoskop

Vydra 20.1.-18.2.

Lidi narozené mezi 20. lednem a 18. únorem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Vydry“. Tyto zrozence ovlivňuje vzdušný živel (myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost), vládne jim pak vítr severní (uzdravení, obnova). Indiáni považovali vydru za velmi hravé a svým způsobem i roztomilé zvíře. více »

Vlk 19.2.-20.3.

Lidi narozené mezi 19. únorem a 20. březnem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Vlky“. Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, empatie, duševno). Vládne jim pak vítr severní, který s sebou přináší uzdravení a obnovu. V evropské kultuře bylo toto zvíře štvancem, který byl určen k záhubě. více »

Sokol 21.3.-19.4.

Lidi narozené mezi 21. březnem a 19. dubnem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Sokoly“. Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel (síla, aktivita, tvoření, vůle, činy), vládne jim pak vítr východní (cílevědomost, intuice, učení). více »

Bobr 20.4.-20.5.

Lidé narozené mezi 20. dubnem a 20. květnem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Bobry“. Tyto zrozence ovlivňuje zemský živel (stabilita, racionální přístup, řád, cílevědomost), vládne jim pak vítr východní (cílevědomost, intuice, učení). více »

Jelen 21.5.-20.6.

Lidi narozené mezi 21. květnem a 20. červnem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Jeleny“. Tyto zrozence ovlivňuje vzdušný živel (myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost), vládne jim pak vítr východní (cílevědomost, intuice, učení). více »

Datel 21.6.-21.7.

Lidi narozené mezi 21. červnem a 21. červencem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Datly“. Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, empatie, duševno), vládne jim pak vítr jižní (cítění, vnímání, empatie). více »

Losos 22.7.-21.8.

Lidi narozené mezi 22. červencem a 21. srpnem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Lososy“. Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel (aktivita, tvoření, vůle, činy), vládne jim pak vítr jižní (cítění, vnímání, empatie). více »

Medvěd 22.8.-21.9.

Lidi narozené mezi 22. srpnem a 21. zářím zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Medvědy“. Tyto zrozence ovlivňuje zemský živel (stabilita, racionální přístup, řád, cílevědomost), vládne jim pak vítr jižní (cítění, vnímání, empatie). více »

Havran 22.9.-22.10.

Lidi narozené mezi 22. září a 22. říjnem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Havrany“. Tyto zrozence ovlivňuje vzdušný živel (myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost), vládne jim pak vítr západní, který s sebou přináší poznání a soudnost. více »

Had 23.10.-22.11.

Lidi narozené mezi 23. říjnem a 22. listopadem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Hady“. Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, empatie, duševno), vládne jim pak vítr západní (cítění, vnímání, empatie). více »

Sova 21.11.- 21.12.

Lidi narozené mezi 23. listopadem a 21. prosincem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Sovy“. Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel (síla, aktivita, tvoření, vůle, činy), vládne jim pak vítr západní (cítění, vnímání, empatie). více »

Husa 22.12.-19.1.

Lidi narozené mezi 22. prosincem a 19. lednem zveme v názvosloví Indiánského horoskopu „Husy“. Tyto zrozence ovlivňuje zemský živel (stabilita, racionální přístup, řád, cílevědomost), vládne jim pak vítr severní (uzdravení, obnova). více »