Keltský horoskop

Jaký strom, taková povaha

Keltští druidové se snažili vyčíst osud nikoliv z hvězd, ale spojili narození člověka s určitým druhem stromu. Keltské věštby střídají celkem sedmnáct různých stromů za půl roku, a to po desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromů vždy dvakrát, u topolu dokonce třikrát. Pro osoby narození v takové dny, jako jsou jarní a podzimní rovnodennost a oba slunovraty, platily samostatné zvláště příznivé předpovědi, odvozené z vlastností dalších čtyř stromů – životného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku.

Jabloň - Citlivá a impulsivní

23.12.-1.1. a 25.6.-4.7.
Voňavý ovocný strom představuje lidi naplněné zvláštním kouzlem. Přitahují pozornost osobitým půvabem a velkorysostí. více »

Jedle - Vznešená a pečlivá

2.1.-11.1. a 5.7.-14.7.7.
Strom drsné krásy symbolizuje člověka obdařeného chladným půvabem. Je vždy elegantní a originální. více »

Jilm - Ctižádostivý a oddaný

12.1.-24.1. a 15.7.-25.7.
Statný strom se štíhlým kmenem symbolizuje fyzicky přitažlivé lidi. Vyznačují se duševním klidem a pohodou. více »

Cypřiš - Šťastný a milující

25.1.-3.2. a 26.7.-4.8.
Silný krásný strom, který se podobá zdravému a šťastnému člověku. Má vzácnou povahu, dokáže se těšit ze života a z jeho drobných každodenních radostí. více »

Topol - Náročný a rozporuplný

4.2.-8.2., 1.5.-14.5. a 5.8.-13.8.
Mohutný strom s rozložitou korunou a silnými větvemi. Zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne. více »

Cedr - Nápaditý a toužící po dobrodružství

9.2.-18.2. a 14.8.-23.8.
Urostlý, pevný, vzácně krásný strom. Člověk narozený v jeho znamení se těší většinou dobrému zdraví, sebejistotě a rozhodnosti. více »

Borovice - Houževnatá v a v lásce zranitelná

19.2.-29.2. a 24.8.-2.9.
Voňavý, vzácně dekorativní strom symbolizuje lidi, kteří umějí zdůraznit své přednosti. Borovice má ráda útulný domov, cenné předměty a pevné rodinné zázemí. více »

Vrba - Sebevědomá a rozmarná

1.3.-10.3. a 3.9.-12.9.
Ohebný a pružný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se často cítí nedoceněná a nepochopená. více »

Lípa - Zasněná a trpělivá

11.3.-20.3 a 13.9.-22.9.
Silný krásný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. více »

Dub - Silný a energický

21.3.
Statný, odolný strom svou vitalitou určuje sílu člověka narozeného v den jarní rovnodennosti, v den, kdy se uvolňuje obrovská přírodní energie. více »

Oliva - Diskrétní a vyrovnaná

23.9.
Oliva dříve velmi uctívaný strom, je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a silného zdraví. více »

Líska - Laskavá a netrpělivá

22.3.-31.3. a 24.9.-3.10.
Líska je nenáročný keř zrovna jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, nesnaží se upoutat pozornost okázalými gesty a plamennými projevy, přesto mají na ostatní úžasný vliv. více »

Jeřáb - Přívětivý a zatvrzelý

1.4.-10.4. a 4.10.-13.10.
Odolný strom, který najdete v rovinách, v podhůří, kolem cest, uprostřed měst i v drsnějších oblastech. více »

Javor - Pevný a uzavřený

11.4.-20.4. a 14.10.-23.10.
Samo jméno tohoto stromu a jeho pevné šedavě bílé dřevo vyvolávají představu hudby a poezie. I lidé narození v jeho znamení jsou citliví. více »

Ořešák - Vytrvalý a žárlivý

21.4.-30.4. a 24.10.-11.11.
Statný strom, který v krajině rozhodně nepřehlédnete. Podobný je i člověk zrozený v tomto znamení. Je zvláštní a upoutá vaši pozornost. více »

Kaštan - Spolehlivý a tvrdohlavý

15.5.-24.5. a 12.11.-21.11.
Mohutný košatý strom poskytující blahodárný stín i v největších parnech. Pod jeho korunou najde ochranu každý, kdo ji skutečně hledá. více »

Jasan - Přátelský a věrný

25.5.-3.6. a 22.11.-1.12.
Ztepilý strom, který kvete už během dubna ještě před olistěním. Je patronem lidí milovaných všemi. více »

Habr - Přemýšlivý a pořádkumilovný

4.6.-13.6. a 2.12.-11.12.
V nížinách a pahorkatinách roste v polostínu strom, jehož šedobílé dřevo je tvrdé, těžké a pevné. více »

Fíkovník - Něžný a líný

14.6.-23.6. a 12.12.-21.12.
Originální, pružný a nezávislý je člověk narozený ve znamení Fíkovníku. Šíří kolem sebe nakažlivou vůni bezstarostnosti. více »

Bříza - Bystrá a nedůtklivá

24.6.
Krásný elegantní strom symbolizuje osobu s dobrým vkusem, jemnou a citlivou. A jako bříza nenáročná na úrodnost a vlhkost půdy, tak i člověk narozený v jejím znamení nevyžaduje mnoho. více »

Buk - Vytrvalý a přísný

22.12.
Buk je velmi statný strom s mohutnou korunou, který kvete teprve mezi čtyřicátýma padesátým rokem svého života. více »