Zenové příběhy

Pravý mistr nelže

Učenec se zeptal zenového mistra Gudóa: "Co se stane s osvíceným člověkem po jeho smrti?" Gudó odvětil příkře: "Jak to mám vědět?" Učenec řekl: " Protože jsi mistr." Nato Gudó poznamenal: "Ano, ale ne mrtvý."

Skutečná cesta

Mladý zenový mnich se svého mistra chytrácky vyptával: "Mistře, není to tak, že člověk musí nejprve bloudit, má-li najít cíl, k němuž směřuje?" Mistr odvětil: "Od té doby co nemám žádný cíl, už nebloudím!"

Než se pes unaví

Mladý muž vyhledal zenového mistra: "Mistře, jak dlouho to bude trvat, než dosáhnu vysvobození?" "Možná deset let," odpověděl mistr. "A když vynaložím velkou námahu, jak dlouho to potom bude trvat?" ptal se žák. "V tom případě to může trvat dvacet let," řekl mistr. "Já se opravdu budu snažit být na sebe tvrdý. Chci dospět k cíli co nejrychleji," ujištoval muž. "Pak," opáčil mistr, "to může trvat i čtyřicet let."

Chov brouků ve vlastní hlavě

Putovali spolu dva zenoví mniši Tansan a Ekido a dospěli k brodu. Na břehu stála překrásná mladá dívka v hedvábném kimonu. Očividně měla strach přejít přes řeku, protože ji vzedmuli silné deště. více »

Jak se věci správně dělají

Mladý zenový mnich se ustaraně ptal svého mistra: "Mistře, až jednou budu umírat, jak to mám správně udělat?" Mistr klidně odvětil: "Až budeš umírat, tak prostě umři."

Liška a králík

Při procházce s jedním ze svých žáků ukázal zenový mistr na lišku, která štvala králíka. "Stará bajka praví, že králík lišce uteče," řekl mistr. více »

Pronásledování žádostí

Žáci byli ponořeni do vzrušené debaty, když k nim přistoupil mistr. "O čem jste diskutovali?" zeptal se. "Mluvili jsme o tom, jak velice trpíme tím, že nás pronásledují škodlivé žádosti." Mistr se zasmál: "Tak daleko ještě nejste. Zatím je to tak, že žádosti pronásledujete vy."

Kde se vzal hněv?

Mladý žák zenu Jamaoka Teššú, navštěvoval jednoho mistra po druhém a naplňovalo ho pýchou, když mohl demonstrovat své duchovní vědomosti. Nakonec hovořil před zenovým mistrem Dokuonem ze Šokoku, který právě seděl v zahradě a kouřil dýmku. více »

Vidět přítomnost

"Setkal jsem se v Himálajích se svatým mužem, který dokáže vidět do budoucnosti a cvičí své žáky, aby to uměli také," vypravoval s velkým zaujetím jeden mladý muž. "To umí každý," řekl zenový mnich znuděně, "moje cesta je daleko těžší." "A jaká je?" dotazoval se zvědavě mladý muž. Mistr řekl: "Přivádím lidi k tomu, aby viděli přítomnost."

Na vlasech nezáleží

Němec Achim Seidl, který vydal zkrácené znění kóanové sbírky Pi-jen-lu, píše: "Když jsem se poprvé odebral do kláštera Rinzai, stanovil mi zenový mistr podmínku, že se zařadím do života kláštera jako každý jiný, jako prostý mnich. více »

Co může mistr dát?

Jeden žák se zeptal zenového mistra Philipa Kapleaua: "Co mi zenový mistr může dát?" Kapleau odpověděl: "Nemůže ti dát nic, co už nemáš, ale může ti vzít mnohé, co je cizí tvé pravé přirozenosti."

Co je to zen?

Mladý Američan se vydal hledat moudrost zenu a odebral se do japonského kláštera, v němž strávil několik měsíců. Stále se mistra ptal: "Co je to zen?" více »

Duch v domě

Jeden vesničan rozčileně přispěchal k zenovému mistrovi do kláštera: "Mistře, mistře! Máme veliký strach, v našem domě žije duch. Prosím tě, pověz mi, co mám dělat." Mistr klidně odpověděl: "Prostři ještě jeden příbor!"

Otevřete svou vlastní pokladnici

Daižu navštívil mistra Baso v Číně. Baso se ho otázal: "Co hledáte?" "Osvícení", odpověděl Daižu. "Máte svou vlastní pokladnici. Proč hledáte jinde?", řekl Baso. Daižu však chtěl vědět: "Kde je moje pokladnice?" Baso odpověděl: "To nač se ptáte, je vaše pokladnice." A Daižu byl osvícen. Od té doby naléhal na své blízké: "Otevřete svou vlastní pokladnici a užívejte jejich pokladů."

První pravidlo zenu

Nový mnich přišel za mistrem Džóšuem. "Právě jsem vstoupil do bratrstva a chtěl bych se naučit první pravidlo zenu", řekl. Džóšú se optal: "Už jsi večeřel?" Novic odpověděl: "Ano, už jsem jedl." Džóšú řekl: "Tak si umyj misku."

Svaté skutky

Zenový mistr Bankei seděl uprostřed svých žáků a vyučoval je. Mezi posluchače se vmísil kněz sekty Sinšú, jejíž členové věří na zázraky a na spasení pomocí magických rituálů. více »

Vyšší logika

Z velkého zástupu žáků se hlásí o slovo mladý muž: "Mistře, vysvětli nám prosím, co je to ta 'vyšší logika', o níž stále hovoříš a o níž jsi už mnohokrát prohlásil, že je nezbytné jí porozumět, chce-li někdo dosáhnout pokroku na duchovní cestě." více »

Kdo s čím zachází

Doko, buddhistický filozof a přívrženec vidžňaptimátrá (vyučovací formy absolutního idealismu), se zvedl z množství mnichů a zeptal se zenového mistra: "Jaké musí být mé já, aby mohlo hledat pravdu?" více »

Snílci a probuzený

Několik hodnostářů města bylo v klášteře pozváno k jednoduchému jídlu. Chtěli udělat na zenového mistra dojem, a tak se bavili o velice duchovních tématech, o znovuzrození a karmě. Nakonec promluvil starosta: "Vážený mistře, zajímal by nás především váš názor na téma znovuzrození." Mistr vzhlédl od svého talíře a řekl: "Už jste ochutnali? Ta ředkev je výtečná."

Módní hit současnosti

Zenový poustevník seděl na břehu řeky když tu ho při zazenu vyrušil mladý muž. Mladý muž poklekl a řekl: "Mistře, chci se stát vaším žákem." "Proč?" zeptal se mistr. "Protože chci nalézt vysvobození." více »

Zaručený návod

Mnich Ma-cu se tvrdošíjně cvičil v zazenu, sezení v meditaci, a proto na něj zenový mistr Chuaj-žang začal dorážet: "Co je cílem zazenu?" "Cíl," odpověděl Ma-cu, "spočívá v tom, abych se stal buddhou." více »

Zlatá střední cesta

Jeden zvlášt horlivý novic se dnem i nocí cvičil v zazenu, snad ani nespal a jedl pramálo. Mistr si ho povolal k sobě a radil mu, aby omezil své usilování a bral větší ohled na své zdraví. více »

Cesta k osvobození

Jeden už starší mnich přišel k zenovému mistrovi a řekl: "Za svůj život jsem vyhledal množství duchovních učitelů a postupně jsem se vzdával mnoha potěšení, jen abych bojoval se svými žádostmi. více »

Velký mistr

Byl čas, kdy měl zenový mistr Siian-ša vyučovat, ale mistr seděl před shromážděnými mnichy a neřekl ani slovo. Asi po dvaceti minutách si mniši mysleli, že dnes asi vyučování nebude, a začali odcházet. více »

Koncentrace a uvolnění

Na závěr seššinu (několika dnů intenzívního zazenu) seděli všichni v tiché meditaci. Doutnající tyčinky šířily sakrální vůni, bylo cítit, jak narůstá duchovní koncentrace. Tu vypustil zenový mistr větry. více »

Velký mistr

Byl čas, kdy měl zenový mistr Siian-ša vyučovat, ale mistr seděl před shromážděnými mnichy a neřekl ani slovo. Asi po dvaceti minutách si mniši mysleli, že dnes asi vyučování nebude, a začali odcházet. více »

Spravné učení

Jednoho dne mnich, který vedl klášter, navštívil zenového mistra Rinzaie a zeptal se ho: "Co je nakonec celým smyslem Buddhova zákona?" více »

Bez masek

Návštěvník se ptal zenového mistra Džóšú, pod jakým heslem stojí jeho klášter. Džóšú potřásl hlavou: "Tady nemáme žádné heslo" "Ale jste tu přece opatem? Určitě tu musí být nějaké heslo z Buddhových výroků," ptal se návštěvník. Džóšú odpověděl: "Tady nemáme žádné heslo. A jediné slovo, které ve svém klášteře nerad slyším, je 'Buddha'."

Co je nejsvatější

Bylo to v zimě, když Ikkjú byl na cestách a přenocoval v malém chrámě. Noc byla velmi chladná, a na chrámovém oltáři stály tři dřevěné sošky Buddhy. Bez rozmýšlení Ikkjú jednu ze sošek zapálil, aby se zahřál. více »

Karma, soucit a pravda

Na břehu moře žili tři staří zenoví mniši, kteří pokročili tak daleko ve svém duchovním vývoji, že se kolem nich děly zázračné věci. Když ráno ukončili meditaci a šli se vykoupat do moře, pověsili své meditační pláště prostě do větru. více »

Umění cesty

Džóšú se cvičil v zenu u mistra Nansena až do jeho smrti. Jednoho dne se Džóšú Nansena zeptal: "Co je to cesta?" Nansen odpověděl: "Duch všedního dne je cesta." Džóšú se ptal: "Máme o ni usilovat?" více »

Svoboda neposkvrněných

Mnich se zeptal Ummona: "Co by měl činit zbožný člověk?" Ummon odpověděl: "To vůbec nevím". Mnich se zarazil: "Jak to, že to nevíte?" Ummon řekl: "Mně docela vyhovuje nevědět to!"

Falešný zdroj

Žák: "Říkáte prý, že celý vesmír je jediný průhledný krystal, jak tomu mám rozumět?" Suan: "Celý vesmír je jediný průhledný krystal, nač tomu rozumět?" Následujícího dne se ptá mistr Suan žáka: "Celý vesmír je jediný průhledný krystal, jak tomu rozumíš?" Žák: "Celý vesmír je jediný průhledný krystal, nač tomu rozumět?" Mistr Suan: "Vidím, že s tebou cloumají démoni."

Velký Bůh

Otec jezuita William Johnston píše o tom, že když se zdržoval v japonském zenovém klášteře, mistr se ho ptal na metodu, podle níž medituje. Johnston odpověděl, že tiše, beze slov, myšlenek, obrazů nebo idejí sedí v přítomnosti Boží. více »

Pošetilost

K jednomu zenovému mistrovi přišel jednoho dne mladý muž a vypravoval mu s velkou radostí, že mu rodiče konečně dovolili studovat práva. více »

Lepší okovy

Jeden laický žák přišel celý rozzářený ke svému zenovému mistrovi: "Právě mě povýšili!" Mistr opáčil: "To je mi líto; ale budeme-li svorní, všechno nějak vydržíme." Za dva dny tentýž muž přichází opět: "Firma zkrachovala, propustili mě." A mistr povídá: "To je dobrá zpráva. Pojďme si vypít skleničku saké, teď se možná stane něco velmi pěkného."

Rodinné štěstí

Bohatý muž požádal zenového mistra Sengaie, aby napsal něco o pravém rodinném štěstí, něco, co by jako moudrost mohl předat dalším generacím. více »

Žádný zisk

Starosta nabídl odměnu padesáti zlatých každému, kdo přijde s návrhem, jak vesnici ušetřit peníze. Zenový mistr té vesnice starostovi navrhl: "Škrtněte odměnu!"

Požehnaný

Mnich potká na návsi poustevníka, kterému vyhořelo jeho skromné obydlí, a vyjadřuje mu upřímnou soustrast. Poustevník opáčí: "Není to tak zlé. Od té doby, co mi vyhořela chýše, nic už mi v noci nepřekáží v pohledu na měsíc."

Škodolibost?

Když se blížil konec starého zenového mistra, všiml si, že jeho žáci pro něho plánují skvostný pohřeb. Zavolal je k sobě, vysvětlil jim, že nechce, aby marnili čas takovým nesmyslem, a vyjádřil přání, aby ho nechali nepohřbeného. více »

Zdroj štěstí a neštěstí

Starý zenový mistr, u něhož žil už jen jeden mnich, choval koně. Jednoho dne utekl jeho nejcennější hřebec. Sousedé přišli, aby mu vyjádřili politování, ale zenový mistr jen řekl: "Odkud víte, že je to neštěstí?" více »

Jen úhel pohledu

V jedné malé vesničce žila stará žena, které přezdívalí "Plačka". Plakala, když pršelo, a plakala, když svítilo slunce. Když se o ní doslechl zenový mistr ze sousední vesnice, navštívil ji: "Proč bez přestání pláčeš, stará ženo?" více »

Dobrý spojenec

Jeden muž se ve svém zoufalství obrátil k zenovému mistru o radu. "Půjčil jsem jednomu příteli třicet zlaťáků, ale on už teď o tom nechce nic slyšet. Protože nemám svědky, nemám před soudem šanci." více »

Síla víry

Velký japonský zenový válečník jménem Nobunaga se rozhodl napadnout nepřátelské vojsko, ačkoliv měl jen desetinu počtu mužů, kterým velel protivník. více »

Lenivec

Zenového mistra Bokadžu se jednou jeden mnich zeptal: "Musíme se každý den oblékat a jíst; jak by se tomu všemu dalo uniknout?" Bokadžu odpověděl: "Oblékneme se a najíme se." Mnich řekl: "Tomu nerozumím.'" Tu Bokadžu řekl: "Jestliže nerozumíš, obleč si šaty a najez se jídla."

Souzení

Zenový mnich stál na malém pahorku a díval se do krajiny. Několik lidí, kteří šli kolem a viděli ho tam stát, se o něm začalo bavit. více »

Cena útěchy

Zenový mistr Rjókan Daigu vedl velmi skromný život v malé chýši na vrcholku hory. Jednou večer se do chýše dostal zloděj, všechno prohrabal, při nejlepší vůli však nedokázal najít nič cenného. více »

Slušnost se vyplácí

Jednoho dne vnikl do chýše zenového mistra Šičiri Kodžuna zloděj. "Sem s penězi, nebo tě zabiju!" hrozil. Kodžun klidně odvětil: "Moje peníze jsou tamhle v zásuvce. více »

Velké srdce

Když zenový mistr Bankei pořádal meditační týdny, přicházeli žáci ze všech částí Japonska, aby se jich zúčastnili. Během jednoho z těchto setkání byl jeden žák přistižen, jak kradl. více »

Velká přeměna

Když Pchu-chua zestárl, požádal jednoho dne místo o pokrm o přiměřený oděv. Mnozí mu pak nabízeli všechny možné kusy oděvu, ale Pchu-chua všechny odmítal. více »

Tajemství pravdy

Jeden konfuciánský básník kdysi přišel k zenovému mistru Chuej-tchangovi: "Prosím, odhal mi tajemství svého učení." více »

Čas na legraci

Dva zenoví mistři Čao Čou a Wen Jüan spolu jednoho dne žertem vedli disputaci. Dohodli se, že ten, jehož argumenty budou silnější, bude poražený, a ten, kdo bude mít chabější argumenty, bude vítězem. více »

Dva bratři

V malém klášteře v severním Japonsku žili dva bratři. Starší byl vzdělaný, zato mladší byl hloupý a navíc měl jen jedno oko. Bývalo zvykem, že když přijde poutník a vyhraje v debatě o nejvyšších pravdách, nechají ho za to přespat. Jednoho večera zaklepal na dveře putující mnich. více »

Buddhistické texty

Několik buddhistických textů si můžete stáhnout také z webu ADVAITA.
(ve formátu PDF)