Zenové příběhy

Pošetilost

K jednomu zenovému mistrovi přišel jednoho dne mladý muž a vypravoval mu s velkou radostí, že mu rodiče konečně dovolili studovat práva.
"Nezaleknu se žádné námahy, jen když úspěšně ukončím studium." Mistr, který nenadělal mnoho řečí, mladého muže trpělivě poslouchal a řekl pouze: "A pak?" "Pak ze mě bude dobrý advokát," řekl mladý muž nadšeně. "A pak?" ptal se mistr dále. "Pak," řekl mladý muž, "povedu mnoho procesů, z nichž většinu vyhraju, získám si popularitu a klienti se ke mně jen pohrnou." "A pak?" zeptal se zas mistr. "Pak," pokračoval mladý muž, "vydělám spoustu peněz, ožením se, založím rodinu, postavím velký dům, koupím si drahé auto a budu mít krásný život." Mistr se zas a s velkým klidem zeptal: "A pak?" "Pak," řekl mladý muž zamyšleně, "pak jednoho dne zemřu." Ještě jednou se mistr zeptal: "A pak?"
 

« Zpět