Zenové příběhy

Kdo s čím zachází

Doko, buddhistický filozof a přívrženec vidžňaptimátrá (vyučovací formy absolutního idealismu), se zvedl z množství mnichů a zeptal se zenového mistra: "Jaké musí být mé já, aby mohlo hledat pravdu?"
Mistr odpověděl: "Není žádné já, a tak ani nemůžeš způsobit, aby se dostalo do určitého stavu. A není žádná pravda, kterou bys mohl hledat." Doko řekl: "Jestliže není ani já, které se má vychovávat, ani pravda, která se má hledat, proč se tedy kolem tebe shromažďují všichni tito mniši a chtějí studovat zen?" Mistr se rozhlédl a řekl: "Nikoho nevidím." Doko se touto otázkou nenechal zmást a ptal se dále: "Co je učíš?" Mistr odvětil: "Nemám jazyk, jak bych mohl něco učit?" Nato Doko rozhněvaně zvolal: "Jak mi můžeš říci do tváře takovou lež?" "Nemám-li jazyk, abych jiné vyučoval, jak bych mohl vyslovit lež?" opáčil mistr jemně. Nato vykřikl Doko zoufale: "Nedokážu tvou řeč sledovat." Mistr řekl klidně: "Já sám sobě také pramálo rozumím."
 

« Zpět