Zenové příběhy

Slušnost se vyplácí

Jednoho dne vnikl do chýše zenového mistra Šičiri Kodžuna zloděj. "Sem s penězi, nebo tě zabiju!" hrozil. Kodžun klidně odvětil: "Moje peníze jsou tamhle v zásuvce.
Vezmi si je, ale snad bys mohl být tak hodný a trochu mi tam nechat, protože bych si zítra potřeboval ještě koupit rýži." Zloděj byl sice velmi udiven, pak si však skutečně nevzal úplně všechny peníze. Když už byl u dveří, řekl Kodžun: "Když člověk něco dostane, měl by za to také poděkovat." "Děkuji," odvětil zloděj, potřásl hlavou a zmizel. Zanedlouho byl muž při jiném vloupání zatčen a doznal, že mezi jinými okradl i zenového mistra. Ten pak byl předvolán na strážnici. "Ukradl i vaše peníze, mistře?" zeptal se ho policista. "Ó ne, nic mi neukradl. Peníze jsem mu dal a poděkoval mi za ně," řekl Kodžun. Když si muž odpykal trest, který mu byl vyměřen za ostatní jeho přečiny, přišel k zenovému mistru Kodžunovi a prosil ho, aby se směl stát jeho žákem.
 

« Zpět