Zenové příběhy

Zaručený návod

Mnich Ma-cu se tvrdošíjně cvičil v zazenu, sezení v meditaci, a proto na něj zenový mistr Chuaj-žang začal dorážet: "Co je cílem zazenu?" "Cíl," odpověděl Ma-cu, "spočívá v tom, abych se stal buddhou."
Nato zdvihl Chuaj-žang dlaždici a začal ji dřít o skálu. "Co to děláte, mistře?" ptal je Ma-cu úžasle. "Leštím tuto dlaždici, aby se z ní stalo zrcadlo," řekl Chuaj-žang. "Jak je možné, aby se leštěním z dlaždice stalo zrcadlo?" zeptal se Ma-cu. "Jak je možné, aby se zazenem z někoho stal buddha?" opáčil Chuaj-žang.
 

« Zpět