Zenové příběhy

Tajemství pravdy

Jeden konfuciánský básník kdysi přišel k zenovému mistru Chuej-tchangovi: "Prosím, odhal mi tajemství svého učení."
Nato Chuej-tchang citoval Konfuciův výrok: "Myslíš, že před tebou něco skrývám, můj žáku? Opravdu nemám, co bych před tebou skrýval." Protože Chuej-tchang básníkovi nedovolil, aby mu kladl další otázky; byl básník velmi zmaten a nezbylo mu než odejít. Krátce nato se oba náhodně potkali v horách a šli spolu kus cesty. Když procházeli kolem keře divokého vavřínu, otočil se mistr ke svému průvodci a zeptal se: "Cítíš tu vůni?" Když se mu dostalo kladné odpovědi, řekl Chuej-tchang: "Vidíš, nemám, co bych před tebou skrýval!" Při těchto slovech básník dosáhl satori.
 

« Zpět