Modlitby

Modlitby na cokoliv

Motlitby nemusejí vždycky vypadat tak, jak je známe z biblických textů. Nejrůznější a velice moderní a přirozené modlitbičky si můžete stáhnout v přiloženém souboru:

Modlitby na cokoliv [doc, 51.50kB]

Prázdninová modlitba

Ochraň mne před nesmyslnými dny nudy, před dny bez modlitby a bez myšlenek na tebe, před tlacháním a špinavými řečmi, před skleslostí, prostředností, neovládáním se, před lhostejností. více »

Modlitba siouxkých indiánů

Velký Duchu; jehož hlas slyším ve větru a jehož dech dává život celému světu, vyslyš mne. více »

Indiánská modlitba

Snažím se být silný ne proto, abych byl lepší než můj bratr, ale abych porazil svého největšího nepřítele - sebe sama...
Proto, až můj život pohasne, jak pohasíná západ slunce, můj duch přijde k Tobě, Velký Duchu, beze studu. více »