Modlitby

Modlitba siouxkých indiánů

Velký Duchu; jehož hlas slyším ve větru a jehož dech dává život celému světu, vyslyš mne.
Předstupuji před tvou tvář jako jedno z mnoha tvých dětí. Podívej se, jsem malý a slabý, potřebuji tvou sílu a moudrost.
Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči vždy vidí purpurově rudý západ slunce. Ať si mé ruce váží věcí, které jsi stvořil, a mé uši ať slyší tvůj hlas.
Učiň mne moudrým, abych mohl poznávat věci, kterým jsi naučil můj lid, učení skryté v každém lístku a každé skále. Toužím po síle ne proto, abych měl převahu nad svými bratry, ale abych dokázal zvítězit nad svým největším nepřítelem - nad sebou samým.
Učiň mne vždy ochotným, abych s čistýma rukama a upřímnýma očima přicházel k tobě, aby můj duch, až život zmizí jako zapadající slunce, mohl dospět k tobě a nemusel se stydět.
 

« Zpět