Dotazy

Démon

Dotaz:
Dobrý den,
četl jsem váš titulek: Jak se setkat se svým démonem?
Líbil se mi, ale opravte mě, jestli si to vykládám mylně.
Já to vnímám tak, že přijmeš svého démona za svou vlastní součást a pohltíš ho
( nejdřív jsem ten text chápal od vás tak, že se ho snažíte ovládnout/honit a rozkazovat mu. ) a pak tedy mu dáváš rozkazy.
Byl bych vám moc vděčen za podrobnější informace ohledně svého démona, jako například co to přesně je?, jestli je to nějaká vlastní bytost s osobní vůlí spojená s vámi ( naše součást ), no zkrátka její popis, protože to nedovedu moc jasně pochopit co to takový vlastní demon je. A ještě prosím, co s ním pak mám dělat, když už ho mám pohlceného, protože, když jsem ho zcela pohltil, myslel jsem, že je to celý učel a dál se s tímhle tématem nemám zabývat. Nenapadlo mě ho nějak využít dále.
Děkuji Vojta

Kateřina:
Milý Vojto,
Každý člověk má v sobě bílou a černou část. Obojí by mělo být v naprosté rovnováze. Jde o to, kterou tu část chce v tomto světě projevovat. Pokud se rozhodne projevit jen jednu, tu druhou je třeba zpracovat natolik, aby nad ním dále nepebírala velení, zkrátka aby ho nepřekvapila, když to bude nejméně potřebovat. Jen tak je možné mít sám sebe pod dokonalou kontrolou.
Té černé polovině říkáme Démon. Je to to negativní, co v sobě máme. Tedy vše, co je tvořeno naším strachem. Je tedy naší součástí. Žádná samostatná bytost s vlastní vůlí. Má jen tolik vůle, nakolik se necháme vlastním strachem ovládnout. Pak se teprve může projevovat. V meditaci si jí samozřejmě můžeme vizualizovat jako bytost, je to však pouze pro naši potřebu, ujasnění toho, kdo vlastně náš démon jeˇa jak je velký, v čemž nám vizualizace může hodně napovědět.
Nejde o to, jej "pohltit, nebo vyhnat, nebo jakkoli ho omezovat. Jde o to, dokonale ho poznat, tedy veškeré naše strachy. Což je možné opět v meditaci a při setkání s ním. Ochotně nám je ukáže. Jde spíše o to, uvědomit si své strachy, a hlavně to, že i to "černé" je zkrátka naší součástí. pokud to však dokonale známa vím o všech svých negativních stránkách a přijmu je jako svou součást, mám teprve možnost je vlastní vůlí ovládnout. Takže po topm,k co je dokonale poznám, je třeba je přijmout a s láskou uschovat v sobě. Ovšem je třeba svého démona mít pod kontrolou stále. V životě člověka stále přicházejí s novými zkušenostmi další a další strachy a obavy. Takže za démonem je třeba chodizt opakovaně a stále jej držet v patřičných mezích tím, že přicházející strachy budem opět rozkrývat a přijímat. Tím se jich ovšem zároveň vlastně zbavovat. Démon tedy uvnitř nás zůstává, jsme si ho vědomi, ovšem nemá sílu,k aby cokoli kdykoli skrze nás realizoval. Máme ho pod kontrolou.
Po takovémto zpracování Démona je také vhodné dávat mu nějaké úkoly, nebo práci, protože jinak se jakoby "začne nudit" a hledat si cestičky, jak by nás opět doběhl. Jsou pro něj vhodné úkoly o těch nižších vibraccích. Zkrátka ty, které vyšší bytosti nezajímají. Například je možné dát démonovi za úkol opatřit nové auto, peníze na něco, jeho oborem je také oblast sexu, ochran před nízkými energiemi, černou magií ap. Vždy je ale třeba ho upozornit, že při tom nesmí porušit zákon svobodné vůle druhé bytosti. Tak démona jednak zaměstnáme a jednak pro nás může být i nadále užitečný.
Hezký den přeje Kateřina


 

« Zpět