Démoni

Jak se setkat se svým démonem?

Zavři oči a představ si dva ohnivé sloupy. Vlevo a vpravo. Mezi tyto sloupy doprostřed pozvi svého démona. Buď připraven, že se ti může zjevit v jakékoli podobě. Jakmile přijde, zeptej se ho na jeho jméno. Jméno, které ti řekne si dobře zapamatuj a nikomu ho nesděluj.
Dobře si démona prohlédni a podívej se mu do očí. Neboj se, máš ho teď pod dozorem. A proto klidně prociť veškerý strach, který v tobě vyvolává. Uvědom si, v čem ten strach vězí. Co ho způsobuje. Čeho se to vlastně bojíš. řekni Démonovi, ať ti ukáže přesně tu situaci, které se nejvíc obáváš.

On ti rád pomůže. Začne ti promítat před očima film té situace. Projdi si ji celou od začátku až do konce. Do okamžiku, kdy už je po všem a ty se zklidníš. Hlídej si, abys v oné situaci byl ve svém těle. Tedy jako bys to právě opravdu prožíval. Jakmile to jednou projdeš, jdi znovu na začátek a projdi si to celé znovu až do konce tolikrát, kolikrát bude třeba. S každým dalším průchodem tou situací se ti budou víc a víc rozkrývat tvé pocity a všechny okolnosti. Takže nakonec přijdeš na to, že se to dá zvládnout. A už to také nebude zdaleka tak bolet. Všechno si maximálně prociť. Nakonec dojdeš k tomu, že bys to zvládl. Co by ti zbylo. A tím tvůj strach z této situace odchází.

Takto stejně si pak nechej postupně přehrát a projdi si všechny situace, ze kterch máš strach. Jakmile je dokonale poznáš, přestaneš se jich bát.
Jakmile svůj strach odhalíš, uvědomíš si,že už víš s kým máš tu čest. A proto není třeba se bát. A tuhle svou stránku osobnosti přijmi , jako svou součást. S láskou a klidem. Získals nad ní moc.

Potom svému démonu řekni, že ho znáš a přijímáš takového, jaký je. Ale od této chvíle jsi ty ten, kdo tady poroučí. A že nic nebude dělat bez tvého vědomí.

A ideální je, zadáš-li mu potom úkol, kterým se bude moci zabývat. Měl by to být úkol, který je v okruhu jeho zájmu. Například že ti bude přitahovat peníze. Nebo že ti bude ukazovat tvůj starch v různých podobách, bys ho lépe pochopil. Ale tak, aby to tobě ani tvým blízkým neublížilo. O nic ho nežádej. Ty jsi tady ten, kdo rozhoduje. Démonovi pouze přikazuj. Ale vždy s pozitivním cílem. Dej mu příkaz, aby se objevil znovu, kdykoli ho ty sám zavoláš jménem. Nakonec ho odvolej.
 

« Zpět