Meditace

Nastolení rovnováhy v sobě- ( schopnost přijímat)

Tuto meditaci je vhodné provádět v sedě se zavřenýma očima. Nejprve se soustřeďte na místo, které vnímáte jako centrum vašeho těla.
Představte si jej jako malou kuličku někde v oblasti hrudníku. Toto místo je váš dokonalý střed. Do něj je třeba soustředit veškerou potřebnou rovnováhu tak, abyste se cítili v dokonalé harmonii sami se sebou i s planetou, na které žijete. Ve své představě se přemístěte do této své kuličky a z tohoto místa teď všechny potřebné energie srovnávejte. Postup: - Vždy si nejprve z dané dvojice protikladů prohlédněte jednu energii. Staňte se jí. Plně ji prožijte. Uvědomte si její klady i zápory, to, co cítíte i její množství a hodnotu, kterou vnímáte. - Pak totéž udělejte i s druhou energií. - Potom se vraťte do své kuličky a obě energie nejprve srovnejte tak, aby měly stejnou hodnotu a pak je obě vtáhněte do svého středu - do své kuličky tak, aby tam byly obě v naprosté rovno-váze a harmonii. Postupně takto získejte všech pět rovnováh: 1) směr nahoru - směr dolů (nejvyšší možná úroveň X nejnižší možná úroveň) 2) bílá - černá (plus X mínus, nebo pozitivní X negativní) 3) dovnitř - ven (přijímání X dávání) 4) mužská - ženská energie 5) 4 živly (oheň - voda - vzduch - země) Pak ještě všechny získané rovnováhy jednou překontrolujte. Vše bude v dokonalé harmonii v centru, uprostřed vaší bytosti. Neustále si buďte vědomi svého centra, své kuličky uprostřed sebe a pomalu otevřete oči a vraťte se zpátky. Pokud si dokážete permanentně tento stav udržovat, nevyvede Vás z rovnováhy žádná vnější ani vnitřní okolnost. Budete stále klidní a budete se cítit v dokonalé harmonii se sebou i s okolím.
 

« Zpět