Vyšší Já

Kdo je to vyšší Já?

Čas a prostor tak, jak ho známe my, vlastně neexistuje. my ho ze svého úhlu vnímáme velmi omezeně. Jako horizontální úsečku: Minulost-přítomnost-budoucnost.

Ale ve vesmíru to takto nefunguje. Představte si to jako úsečku vertikální, která celá je vlastně přítomný okamžik. A na ní jsou jako na špízu navlečeny veškeré události naší minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Ale vše se děje v jeden jediný přítomný okamžik. Takže zároveň jsme na začátku, uprostřed i na konci.
My jsme však schopni vědomě v této chvíli vnímat většinou jen právě tuhle aktuelní přítomnost. Jen ten jeden malý úsek. To ale neznamená, že nic jiného neexistuje. To je jen o schopnosti načeho momentálního vnímání.

Takže v této chvíli současně také existuje naše vyšší přítomnost. Tedy my, neboli naše Já, které je už na vyšší dcuhovní úrovni, než jsme my. lépe chápe souvislosti všeho se vším a také lépe ví, co je pro naše nižší já, dobré a co ne. Zná lépe a přesněji cíl naší společné cesty.

A tohle vyšší Já je to, co se s námi pokouší navázat komunikaci. My se tomu obvykle zprvu více či méně bráníme. Pokud více, může dojít až k tomu, co je diagnostikováno jako schizofrenie. Když totiž nastane čas, vyšší já má za úkol naučit nás s ním komunikovat za každou cenu. Proto se někdy těm, kdo to nechtějí přijmout, ohlašuje vělmi nepříjemnými útoky. Po dobrém to nejsme ochotni registrovat, takže jinou možnost nemá.

Pokud ale pomoc vyššího Já přirozeně přijmem, Velmi se tím na své duchovní cestě posuneme dál. Protože vlastně u nás dochází k propojování přítomnosti s budoucností. Stejně jako s minulostí, pokud je nám dovoleno nahlédnout do minulých životů. A myslím, že cílem je spojit veškerá naše Já všech úrovní, abychom byli schopni pochopit veškeré souvislosti a také ovlivňovat vědomě všechny úrovně našeho bytí v jeden okamžik.
 

« Zpět