Jak komunikovat s anděly

Rozhovor s andělem

Pohodlně se uložte a zavřete oči. Uvolněte se a volně dýchejte. Až se vaše mysl docela zklidní, zavolejte k sobě svého Anděla. Pocítíte nejprve jeho láskyplnou energii a potom si před sebou představte jeho zářící siluetu.
Nechte ho, ať se před vás posadí. Pěkně ho přivítejte, poděkujte mu za všechno, co pro vás dělá a zeptejte se ho na to, co potřebujete vědět, nebo s čím chcete poradit. Potom se uvolněte a vyčkejte v klidu na odpověď. První co vám vytane na mysli jsou slova Anděla. Možná budete mít zprvu pocit, že to odpovídáte jen vy sami sobě. Ale nekontrolujte rozhovor rozumem. Věřte, že to je váš Anděl. V klidu pokračujte v rozhovoru a brzy poznáte, že přicházejí nové myšlenky a nápady, které nepocházejí od vás, ale od něj. Na závěr svému Andělu poděkujte a propusťte ho.
 

« Zpět