Andělé

Kdo jsou to Andělé?

Andělé jsou nádherné vyšší duchovní bytosti, které se z vlastní vůle rozhodly nám živým pomáhat , chránit nás a na naší cestě nás vést. Jsou vám stále nablízku a každý z nás má neustále u sebe mi¨nimálně jednoho anděla, který je jeho věrným průvodcem.
Během života se tyhle bytosti mohou mnohokrát vystřídat. Protože s vámi zůstávají vždy po dobu, po kterou plníte určitý životní úkol.

Andělé jsou původně bytosti jako jsme my, které ovšem za sebou mají už mnoho zkušeností, chápou mnoho spouvislostí a na duchovní cestě jsou tak daleko, že mohou pomáhat nižším bytostem. vyberou si to jako svůj úkol. Pokud se vám podří s nimi navázat kontakt a nebudete se stydět žádat je o pomoc, rozhodně se váš život změní v cestu plnou zázraků. A úplně největší sílu má, když svého anděla požádáte, aby pomohl někomu druhému.
 

« Zpět