Znamení a vztahy

Rak

Vodní znamení pod vlivem MĚSÍCE.

JAK POZNÁTE 100% RAKA
Docela jednoduše. Člověk narozený v tomto znamení a se shodným ascendentem je totiž nanejvýš emocionální.
Při rozhovoru neustále mění výraz v obličeji podle toho, co vám zrovna vypráví. Díky jeho tisícerým náladám se vám málokdy podaří vystihnout, jak nejlépe se k němu v daném okamžiku zachovat. Něžností a slušností nikdy nic nepokazíte, ale hádavým projevem pokazíte všechno.

V předvádění nejrůznějších grimas a jiných mimických prvků v obličeji je Rak opravdovou jedničkou. Většinou mívá střední plnoštíhlou postavu, kulatou tvář a trochu nejistotu kolébavou chůzi, ve které jako by se odráželo nejisté chování vyvěrající z menšího sebevědomí. S pocitem vyrovnanosti bojuje Rak celý život, a i kdyby si někdy hrál na siláka, dřímá v něm stále malá a rozechvělá dušička dítěte. Někdy dokáže vtipkovat stejně vesele, jako jindy bolestně naříká a pláče. Ve společnosti druhých se snaží chovat ostražitě, je neustále ve střehu před možným nebezpečím. Projevem je milý, přátelský a není lakomý. Na domov a svoji rodinu nikdy nezapomíná a považuje ji za bezpečné útočiště před často nevlídným světem. V pozdějším věku a s nabytými zkušenostmi se chová rozhodněji, vyrovnaněji a sebevědoměji.

LÁSKA A PARTNERSTVÍ
První vodní znamení má značnou potřebu něžnosti a porozumění. Tam také u Raka láska začíná a bohužel i většinou končívá; musí totiž hluboce cítit, že je milován, aby mohl horoucně a s velkou oddaností milovat svého partnera. Patrně vás bude v lásce i zkoušet – má na to vlastní a značně neotřelé metody. Obstojíte-li, udělá pro vás všechno a zahrne vás nejen vřelou náklonností a přízní, ale také dary. V opačném případě však na vás zanevře a bude se chovat nepříjemně a vztekle, někdy až arogantně. Jeho snivost v sobě skrývá něco z mateřské odevzdanosti a tvůrčí touhy po plodnosti. Rak miluje harmonii, pohodu, něžné doteky a jemnost, má rád lidi a zvířata. U 100 % Raka se projevují sklony uchovat si nebo idealizovat si sentimentální vzpomínky.

S KÝM SI RACI ROZUMÍ
Rak si nejvíce rozumí se svými vodními druhy Štírem, Rybou a jiným Rakem. Mají stejné tužby, sny, plány i píli. Dokáží být ro-mantičtí, spořiví a náladoví. V krizi by uměli podržet jeden druhého. Šíleně rádi cestují, ale také rádi odpočívají doma s rodinou a hrstkou přátel. Jednoduše mají slabost jeden pro druhého.

Obdivuje a dokáže ocenit zemská znamení – Býka a Pannu. Reálný postoj k životu, zájem o rodinu, přírodu a pracovitost, to vše je spojuje. S třetím zemským znamením, s Kozorohem, se snáší hůře. Tato partnerská kombinace je opravdu dosti svízelná. Neústupná povaha, případně celá bytost Kozoroha, by mohla senzitivnímu Rakovi způsobit poruchy tělesného a duševního zdraví. Jen silní jedinci mohou společně žít.

Ohnivá znamení Lva a Střelce dokáží Raka rozvášnit, někdy až na neúnosnou míru. Přesto se velmi přitahují, i když mají zcela odlišný temperament. Společně mohou žít, pokud dodržují stejná pravidla. Problémem se stává soužití Raka s cholerickým Beranem. Něžný a citlivý Rak nedokáže dlouho čelit útokům všudypřítomného a věčně naštvaného Berana. Za čas moc smutní a raději to vzdá.Vzdušná znamení Blížence a Vodnáře Raka inspirují. Jsou plné idealismu a fantazie, ale občas může chybět na chleba. Společně milují měnící se život, ocení péči o druhého. Horší porozumění je s Váhou. Oba se mohou chovat nerozhodně a neprakticky. Dvě jemnocitné povahy, váhavost a občasný sklon k hádkám až hysterii je mohou přivést až k rozchodu a odmilování. Zde je třeba se moc snažit a postupovat přímo diplomaticky.

JAK VÉST DIALOG S RAKEM
Ode všeho trochu, zajímavě, vesele, přizpůsobivě a nebát se okořenit hovor pikantnostmi. To má rád. Stále musíte mít na paměti jeho velmi zranitelné místo a tím je rodina. Vždy se zastává a stojí za ní. Rak si postěžovat může a to dost od plic, ale VY? To je přílišná drzost. a neomalenost! Totéž se děje se starostmi a problémy – Rak ne určitě má, ale VY? To striktně odmítá! Nevěřím Vám! Miluje zkrátka milé a vyrovnané povahy – lidi čestné a hlavně bezproblémové.
 

« Zpět