Věštění z run

ANSUZ

Máte ve skvělé kondici intelekt, moudrost, inspiraci i schopnost vyjadřování. Můžete dojít k nenadálému poznání nebo pochopení. Můžete přijmout dobrou radu a načerpat duchovní sílu , která vám pomůže zbavit se psychických i fyzických bloků.
ANSUZ