Nové energie

Přijetí nových druhů energií

Je nám dáno k dispozici velké množství různých druhů energií, které se na něco specializují. Běžně se k nim můžeme dostat pouze tak, že projdeme zasvěcením do určitého druhu energie. Např. různé druhy Reiki, jako Karuna, Komyo, nebo Ra- Sheeba, Merkaba , Shamballa, nebo různé andělské nebo dračí energie, energie různých paprsků, nebo Mistrů.

Všechny tyto energie vycházejí z jednoho nejvyššího zdroje. Ta nejvyšší energie je tedy jenom jedna. V tomto nejvyšším místě jsou všechny energie pohromadě a v jednotě. Ale v této nejvyšší a nejčistší formě ji v naší úrovni přijmout není možné. Nikdo z nás by takové vibrace neustál. My můžeme sáhnout pouze do takové vibrační úrovně, na kterou jsme již připraveni. Ale v okamžiku, kdy se nejvyšší energie šíří do vibračně nižších úrovní, je nucena se dělit do jednotlivých druhů. Nejprve do několika základních archetypálních energií, jako např. energie Ježíše, Archanděla Michaela, energií ženských, jako např. Marie, (Isis, Luny), energie některých mistrů apod. Čím níže pak energie působí, dělí se do více a více druhů, jako jsou andělské apod. až dojde do úrovně země, kde i každá bylinka nebo strom, obsahují jinou energii. Proto probíhají zasvěcení do tolika různých druhů energií.

Mnoho z Vás na sobě již nějakou dobu duchovně pracuje a má tedy dostatečnou sílu, aby mohl pracovat i s jinými druhy energií, než do kterých byl přímo zasvěcen. Zkrátka, i když třeba před několika lety prošel zasvěcením třeba do Reki, díky své duchovní úrovni, které od té doby dosáhl, dosáhne už i na další druhy nejvyšších energií. Jen nemá možnost s nimi pracovat.

Nabízím všem, kdo už pracují s nějakou základní energií, jako je Reiki nebo Shamballa, možnost stažení všech nových druhů energií, které už jsou pro Vás v nejvyšší úrovni k dispozici.

Každý si tedy při zasvěcení do nových druhů energií stáhne jen ty, na které je v ten daný okamžik již připraven a od té doby bude mít možnost s nimi pracovat.

Při práci s energií pak bude jen žádat o tu nejideálnější energii na daný problém pro daného člověka. A v tom okamžiku poběží ta, která je pro danou osobu v tu chvíli nejvhodnější. Významně se vám tak rozšíří možnost Vaší další práce s nejvyšší energií. Budete mít pak k dispozici veškeré druhy energie, se kterými je vám už dovoleno v tuto chvíli pracovat. Různé druhy energií, budete pak rozeznávat různými pocity při jejich předávání. I když ne vždy budete schopni identifikovat, jak se která z nich jmenuje. Ručím však za to, že vždy a všechny pocházejí z toho nejvyššího zdroje tak, aby pro příjemce byly tou nejlepší možností.

Bylo mi dovoleno Vám zprostředkovat toto stažení energíí, které jsou v nejvyšší úrovni pro Vás k dispozici. Jediná podmínka je, abyste měli alespoň základní informace o práci s energií a měli tedy za sebou alespoň zasvěcení do Reiki I. stupně. Nikdy dopředu nebude jasné, které z nejvyšších energií si kdo z vás stáhne a kolik jich bude. Je to naprosto individuální. Ale každopádně to budou všechny, které jsou tam nahoře pro vás už připraveny díky tomu, kam jste na své cestě v tuto chvíli energeticky a vibračně došli. Je tedy možné po nějakém čase, kdy na sobě budete pracovat, třeba absolvovat i opakované stažení zase dalších a nových druhů energií.

Zasvěcení provádí: Kateřina Pokorná
Délka kurzu: 90 minut
Cena: 2.000,- Kč
více »