Co to je

Mužský a ženský pincip

Jin-Jang. Jin a Jang jsou dva základní principy taoismu.
Ženský jin je charakterizován jako pasivní, temný, přijímající, vlhký a mužský jang jako aktivní, plodící, světlý, teplý a suchý.

Jin a Jang vyjadřují dvě prapůvodní tvůrčí síly. Dva protiklady. Jako je nebe a země, muž a žena , slunce a měsíc a další. Jsou chápány jako síla, ve které mají všechny věci svůj původ. Představují jakousi polaritu, ze které vše vzniklo. Určitě znáte symbol tohoto principu. Takzvanou monádu. Kruh, který je rozdělen na dvě poloviny – černou a bílou. A v té černé najdeme bílý bod a v bílé zase černý. Podle taoistického učení, působením těchto dvou principů vzniká pět základních elementů. Kov, dřevo, voda, oheň a země. Tyhle elementy v různých kombinacích vytvářejí základ kosmu a princip jeho tvoření. Například voda uhasí oheň, ten spálí dřevo, ale dřevo vyroste za pomoci vody a tak dále. Zkrátka jde o základní podstatu, která je procesem vznikání a zanikání, takž se všechno stále přetváří ke svému protipólu. Prakticky se principu jin a jang využívá v taoistické medicíně k udržování rovnováhy lidského těla, osobnosti a také činností. Například povrch těla je jang, vnitřek jin. Dvojice tělesných orgánů pak na sebe reagují a třeba játra a plíce a jeden tak může ovlivnit činnost druhého. Tento princip je také základem akupunktury a akupresury. Body na povrchu těla ovlivňují činnosti vnitřních orgánů. A také to vše souvisí s tím, že tělesné a duševní zdraví pak závisí na harmonických vztazích mezi jin a jang lidského těla a psychiky.
 

« Zpět