Co to je

Čistota karmy a úroveň duchovního vědomí

Čistota naší karmy má přímý vliv na naše zdraví.
Nemyslím tím karmu, která vám visí v koupelně teče z ní teplá voda. Myslím to, jak dokážeme být v souladu s kosmickými zákony. Jak chápeme souvislost, že vše, co myšlenkou nebo činem vyšlem se nám vrátí. Pozitivní pozitivně nebo negativní negativně. A nakolik chápeme souvislosti, že jsme vědomě schopni utvářet si svůj život pouze pozitivně.

Čistota karmy se dá ověřovat třeba kyvadélkem a to z více úhlů pohledu. Předpokládám, že většinu lidí obvykle zajímá čistota karmy toho, co si vědomě nebo nevědomě tvoří nebo tvořili v tomto životě. A co tedy také v tomto životě mohou změnit. A to je také to, co u lidí, kteří mi sem píší, testuji. Ale dá se také ověřit čistota karmy z úhlu celkové existence naší bytosti. Což znamená něco, jako dluhy z minulých životů. Něco, co jsme nepochopili tehdy v minulosti a tak bude třeba v budoucnu prožít situaci, díky které k pochopení dojdeme. A to je opravdu práce na celou naši existenci. Zde je lepší ověřit si úroveň duchovního vědomí jedince. 0% je okamžik našeho stvoření a 100% je pochopení všech souvislostí všeho se vším. Dá se také zjistit okamžitá čistota karmy v okamžiku nemoci s ohledem na pochopení souvislostí a toho, co děláme špatně, proč nemoc přišla. To je to, na co si případně ověřuje léčitel.Což může být kombinace obou pohledů, o kterých jsem psala. Vyčištění tohoto aspektu, tedy pochopení určitých souvislostí, má přímý vliv na naše uzdravení.

Tomuto principu se říká Zákon karmy.

Dotaz: Slyšela jsem, že je možné si kyvadélkem ověřit u druhých lidí "čistotu karmy" a "úroveň duchovního vědomí". O co jde?

Kateřina: Čistota karmy je to, nakolik ať vědomě nebo nevědomě zasahujeme do svobodné vůle druhých lidí. Tedy ten, kdo vědomě ubližuje nebo škodí, bude mít patrně čistotu karmy zhruba okolo 50% a níž. Ovšem čitotu karmy si naruší i ten, kdo byť v dobré vůli pomoci, pomáhá druhému proti jeho vůli, neboť má pocit, že ví lépe, co je pro druhého dobré. Normální by mělo být 100%. Ovšem jediným "nepochopením" situace se nám může tahle čistota narušit. Může se to stát kdykoli a komukoli. Proto jsme ostatně tady. Pak je potřeba pochopit souvislost a odpustit sobě, druhému...atd. Kdo o sobě přemýšlí a pracuje na sobě, nemělo by se mu přihodit, aby čistota jeho karmy klesla pod 80 %. Úroveň duchovního vědomí je schopnost chápání souvislostí. Schopnost se zvyšuje, čím více máme prožito a za sebou, nejen v tomto životě. Dalo by se to také velmi lapidárně nazvat, kolik toho jetě zbývá do cíle. Pokud tedy budeme vycházet z toho, že v cíli budeme, až pochopíme souvislost všeho se vším. Na naší Zemi by v příštích letech měli zůstávat pouze bytosti, které mají úroveň vědomí 80% a výš. Ti ostatní buď ještě pochopí a nebo se budou příště inkarnovat na planetách příslušných jejich úrovni. Ovšem jen vzácně tady najdete někoho, kdo by měl 100%. Ten by tady už sám neměl příliš co na práci. Pokud by tu nebyl proto, aby posunoval jiné. Úroveň vědomí a čistota karmy se může tedy zásadně lišit. A není jedno důelžitější než druhé. Jde o rozdílné věci. Úroveň vědomí neovlivníte svou vůlí, ale zkušeností. Čistotu karmy pak svým hledáním a chápáním.
 

« Zpět