Tvoření myšlenkou

Tvoření myšlenkou

Kdo jednou pozná, co dokáže jeho myšlenka a že myšlenkou se dá tvořit naprosto cokoli, ten tomu pravděpodobně propadne tak, jako já.

Myšlenka má obrovskou sílu dokáže tvořit stejně jako ničit. Už Ježíš řekl: „Dokážete to, co já a ještě daleko víc. Musíte jen věřit.“

Tvořit cokoli je třeba vždy jen se souhlasem člověka, kterého se to týká. Vždy je třeba zachovávat Zákon svobodné vůle.

Úspěch tvoření myšlenkou závisí na síle víry člověka, který myšlenkou tvoří. Při tomto tvoření je vždy třeba bezvýhradně zachovávat svobodnou vůli každé bytosti. Pokud se to netýká přímo výhradně mě, nemám právo tvořit bez výslovného souhlasu druhých!

Pokud tvoříme s Boží přítomností a je-li to Boží vůle, jde o tvoření s pomocí nejvyšší úrovně, tedy pomocí té nejvyšší energie. Je tedy silnější než jakékoli jiné techniky (magie, woo-doo aj.). Za vše, co myšlenkou člověk tvoří, nese ovšem plnou karmickou zodpovědnost. Vždy je tedy třeba tvořit pouze pozitivní věci. Pro druhé můžeme tvořit jen s jejich souhlasem!

Pokud myšlenkou tvoříme ochrany, můžeme je okamžitě zrušit svou negativní myšlenkou či jednáním. (Negativní myšlenka: strach, vztek, zloba, nenávist, závist apod.)
V případě tvoření ochrany se může stát nehoda, je-li to součástí karmického plánu člověka, ale následky takové nehody budou jen ty nezbytně nutné pro pochopení potřebných souvislostí.
V případě nejasnosti se vždy řiďte tím, co říká Vaše svědomí tak, abyste ze stvořeného měli dobrý pocit. Nikdy neporušujte svobodnou vůli druhých!


Tvoření myšlenkou učím na svých kurzech
Reiki a Mentální techniky