Aura

Aura

Je energetický obal našeho těla, který udržuje energii v potřebném okruhu našeho těla. Tok energie v auře jde ve směru odzdola nahoru. V jakýchsi oválech od první čakry až po sedmou.

Auru je možné vidět i barevně. Rozeznáváme zálkadní barvu aury, která se obvykle v průběhu života příliš nemění. Tato barva odráží duchovní úroveň vtělené bytosti (viz.indigové děti).

Většina lidí, kteří ale vidí auru zaměňují tuto barvu za jiné vyzařování, které je na auře také vidět, ale mění se podle našeho stavu psychického a fyzického. Jde o barevné vyzařování jednotlivých čaker. A tam se právě odráží momentální stav jedince. Tyhle barvy se tedy mohou mnohokrát během dne změnit.