Druhy zasvěcení

Jaká energie je pro vás nejvhodnější?

V tuto chvíli žijeme a realizujeme se v úrovni Země. Cílem každého z nás je sjednocení s tou nejvyšší energií, chcete-li s Bohem.
Cesty k tomuto cíli mohou vést pro každého z nás jinudy.

Často se diskutuje o tom, která z energií, kterou přijímáme při zasvěceních je vyšší či nižší. Já to vnímám takto:

Nejvyšší úroveň je jen jedna. Je to úroveň všeobsahující, která obsahuje vše v dokonalé rovnováze a jednotě. Úroveň čisté a bezpodmínečné lásky.
Tato úroveň má ty nejvyšší možné vibrace. Lidé žijící na Zemi nemohou najednou přijmout veškerou tuto energii v čisté podobě. Nikdo z nich by to neustál.
Proto je jim umožněno formou různých zasvěcení se na tuto energii postupně nalaďovat.
Každé zasvěcení vnímám jako vytažení jednoho z filtrů, který nás chrání, abychom tuhle nejvyšší energii prozatím nemohli přijímat v plné síle. Po každém takovém zasvěcení, přijímáme tedy onu nejvyšší energii v čistší a přirozenější podobě. Proto si také každý zasvěcovaný sáhne právě pro tolik energie, kterou je v tu danou chvíli schopen unést.

Neexistuje tedy lepší nebo horší zasvěcení. Vždy jde jen o vytažení filtru, který nám umožní napojit své vibrace na tu nejvyšší úroveň natolik, nakolik jsme na to v ten okamžik připraveni, abychom to zvládli.
více »