Druhy zasvěcení

Jaká energie je pro vás nejvhodnější?

V tuto chvíli žijeme a realizujeme se v úrovni Země. Cílem každého z nás je sjednocení s tou nejvyšší energií, chcete-li s Bohem.
Cesty k tomuto cíli mohou vést pro každého z nás jinudy.

Často se diskutuje o tom, která z energií, kterou přijímáme při zasvěceních je vyšší či nižší. Já to vnímám takto:

Nejvyšší úroveň je jen jedna. Je to úroveň všeobsahující, která obsahuje vše v dokonalé rovnováze a jednotě. Úroveň čisté a bezpodmínečné lásky.
Tato úroveň má ty nejvyšší možné vibrace. Lidé žijící na Zemi nemohou najednou přijmout veškerou tuto energii v čisté podobě. Nikdo z nich by to neustál.
Proto je jim umožněno formou různých zasvěcení se na tuto energii postupně nalaďovat.
Každé zasvěcení vnímám jako vytažení jednoho z filtrů, který nás chrání, abychom tuhle nejvyšší energii prozatím nemohli přijímat v plné síle. Po každém takovém zasvěcení, přijímáme tedy onu nejvyšší energii v čistší a přirozenější podobě. Proto si také každý zasvěcovaný sáhne právě pro tolik energie, kterou je v tu danou chvíli schopen unést.

Neexistuje tedy lepší nebo horší zasvěcení. Vždy jde jen o vytažení filtru, který nám umožní napojit své vibrace na tu nejvyšší úroveň natolik, nakolik jsme na to v ten okamžik připraveni, abychom to zvládli.
Je možné vytahovat takto filtry, které nám umožní napojení vždy do jisté vibrační úrovně. Tedy jsou filtry slabší a silnější. Je jen na našem rozhodnutí, které filtry kdy vytáhneme. Pokud ovšem bez přípravy sáhneme po příliš silném filtru, buď nám to k ničemu nebude, protože na přijetí takové energie nejsme připraveni a ani přes zasvěcení tam zkrátka nedosáhneme, nebo zde existuje i druhá možnost. Že zkrátka prožijeme zkušenost, jaké to je, když přeceníme své síly. Může se stát, že onu pro nás zatím příliš čistou energii nezvládneme a neustojíme. Takový člověk pak není schopen přijmout novou realitu a tzv. „uletí“. Není schopen se patřičně uzemnit a druhým se zdá, jakoby žil mimo tento reálný svět. On sám pak není schopen provozovat normální pozemské činnosti tak, jako dřív. Proto je vhodné, abychom vždy absolvovali zasvěcení taková, na která se cítíme vnitřně i vibračně připraveni.

Samozřejmě, že je možné tyhle „filtry“ vytahovat jaksi přirozeně a bez jakéhokoli zasvěcení. Jen tím, že svými zkušenostmi, které prožijeme, začneme chápat více a více souvislostí a tím se stále více napojujeme do vesmírného řádu. Jsou tedy lidé, kteří k onomu “cíli“ dojdou svou vlastní cestou a jakákoli zasvěcení budou pro sebe vnímat jako zbytečná a omezující. Ano. I tohle je možná cesta.

Ani jedna z cest však není lepší nebo horší nežli jiná. Takto omezeně to vnímají pouze lidé. Ve vesmíru ale neexistuje nic, co by nemělo svůj dobrý důvod a smysl a co by nebylo v pořádku. Nic se neděje bez Boží vůle a vědomí.

V této důležité době jsou tedy lidem dány k dispozici možnosti, jak je možné dosáhnout „cíle“ i vědomou prací na sobě.
Pro ty, kdo to tak vnímají a jsou ochotni na sobě vědomě pracovat, jsou pak určena zasvěcení, která provádějí Mistři, kteří tuto cestu – (tedy pomáhat druhým s vytahováním oněch filtrů ), vnímají jako svůj úkol.

Těm, kteří na své cestě chtějí pracovat a posunují se vědomě, ale nechtějí riskovat, že by přijali předčasně pro ně zatím vibracemi nevhodnou energii, mohu doporučit tento přímý postup k přijetí té nejvyšší a nejčistší energie:

Reiki 1. stupně
Reiki 2. stupně
( případně Reiki 3. stupně)
Shamballa 1.+2. stupně
Shamballa 3. stupně
Shamballa 4. stupně.

Při maximální práci na sobě a využití všech možností těchto energií, již nic dalšího není třeba. Tohle vnímám jako základní cestu až k cíli. Ovšem nejsme všichni stejní. Každý z nás má zde jiný úkol a každý se potýkáme s jinými bloky nebo pořebujeme prožít jiné zkušenosti. Proto existuje mezi těmito energiemi ještě mnoho tzv. „mezistupňů“. Nebo-li „filtrů“. Proto můžete narazit na tolik různých druhů Reiki ( Dračí, Andělské, Kundaliny, Komyo apod.) i na zasvěcování do jiných energií, jako je Ra-sheeba nebo Merkaba. Všechny tyhle energie mohou mít pro některé z vás význam. Záleží na to, co je vaším úkolem zde, na co se zkrátka máte soustředit, jaká je ve vesmírném plánu vaše „specializace“. Poznáte to podle toho, že máte pocit, jakoby Vás jistá energie přitahovala více než jiné a cítíte, že byste takovým zasvěcením měli projít. Řiďte se tedy svou intuicí a tím, co vás přitahuje.

Pokud hledáte další možnosti, co všechno se potom s přijatými energiemi dá dělat, jste srdečně zváni na seminář Energie a její možnosti. 

« Zpět