Jak u mne probíhaly kurzy

O změnách po zasvěcení do Reiki

Pokud člověk vědomě nastoupí na duchovní cestu, odehraje se v něm obrovská vnitřní změna. Všimla jsem si toho především na svých kurzech Reiki. Lidé se zastaví a začínají si uvědomovat sami sebe, i smysl své existence tady na Zemi a s postupem času jim stále dochází více a více souvislostí.
Časem mění své postoje i přátele a mění se i sami lidé okolo nich. Je to nádherná proměna, která člověka zklidní a nasměruje. Pokud toho takový člověk využije k pochopení svého života a jeho každodenních maličkostí, je to nádhera. Ale i v téhle oblasti existuje nebezpečí, kterého jsem si všimla. Někteří své tzv. duchovní chápání světa dovedou do extrému. Dávají druhým své duchovno na odiv a někdy tím své okolí doslova obtěžují. Mají obvykle pocit, že jsou na správné cestě a že na ni musí přivést i ty druhé. Protože jen oni ví, co je správné. Dělají jen pravý opak toho, co zarytí materialisté. Žádný extrém není dobrý. Já si myslím, že člověk, který žije duchovně, o tom nemusí mluvit. Ale musí to na jeho životě a jeho činech být vidět. Všichni žijeme teď a tady na zemi a zvládáme své úkoly jak nejlépe umíme. Pokud bychom se pouze vznášeli kdesi nahoře v oblacích, jen těžko bychom se s realitou mohli vyrovnat. Myslím, že u takových lidí je to jen únik z reálného světa, který sami nejsou schopni řešit. Opravdoví duchovní mistři si toho jsou vědomi a na duchovno si nehrají. Naopak obvykle srší humorem, laskavostí a svými slovy i životem dokáží druhé provokovat, aby začali o sobě přemýšlet. A ty hlubokomyslné úvahy o esoterice přenechávají jiným. Svou moudrost předávají svým žákům spíše jakoby mimochodem. Nenechejte se proto zmást hraním si na duchovno. Není důležité co kdo říká, ale jak to dokáže uplatnit v praxi. Čím více na zůstanete nohama na zemi, tím bližší svému okolí budete. A své názory při tom vůbec měnit nemusíte. Lásku lze rozdávat třeba i při nakupování v supermarketu.
 

« Zpět