Jak u mne probíhaly kurzy

Jak u mne probíhají kurzy a jednotlivé stupně Reiki

Průběh kurzu Reiki
U každého Mistra probíhá kurz trošku jinak, podle toho, co považuje za důležité. Mohu Vám tedy popsat pouze jak takový kurz vypadá u mne.
Do jednoho kurzu přijímám omezený počet účastníků (maximální počet je 12 lidí). Zasvěcení ale provádím jednotlivě. Tedy s každým o samotě.
1. stupeň Reiki
Zasvěcení do 1. stupně Reiki se obvykle koná ve dvou po sobě následujících dnech. Během nich projde žák čtyřmi iniciacemi. Tj. čtyřikrát bude o samotě s Mistrem Reiki absolvovat potřebný obřad.
Mezi jednotlivými iniciacemi musí být alespoň 3 hodiny čas. Takto dodržený postup zaručuje, že vibrace v těle budou jednou pro vždy uzpůsobeny tak, aby jimi mohla probíhat nejvyšší energie kdykoli budete chtít.
Takto zasvěcený žák pak může Reiki předávat lidem, zvířatům nebo rostlinám dotykem svých dlaní. V těchto dvou dnech se žáci naučí prakticky využívat Reiki a pracovat s ní. Takto zasvěcený Reikista může pak Reiki používat celý život.
V čase mezi jednotlivými zasvěceními se žáci dozvědí vše, co budou k používání Reiki potřebovat, a přímo na místě si také vyzkouší, že jim Reiki skutečně funguje. Naučí se v i praxi předávat Reiki druhým.

Protože ale Reiki nevnímám jen jako strohou léčitelskou techniku, předávám svým žákům také další informace, které by jim při práci na nich samotných mohly pomoci najít pro ně nejlepší směr na jejich další cestě, nebo jim usnadnit život jako takový. Mimo jiné tedy předávám k prvnímu stupni i některé techniky, jak je možné tvořit pomocí vlastní myšlenky. Jsou pak schopni například trvale odklonit zdraví škodlivé zóny, tvořit si ochrany proti odebrání energie, pro cestování v dopravních prostředcích, nebo si ozdravovat potraviny. Tyto techniky vycházejí z vysokého duchovního učení Seint Germaina.

Délka kurzu: 2x 5hodin2. stupeň Reiki
Zasvěcení do 2. stupně může následovat nejdříve 21 dní po zasvěcení do stupně prvního. Jde už jen o jednu iniciaci, konající se v jednom dni, při které žák obdrží symboly, které se naučí používat.
Reikista 2. stupně může posílat Reiki energii i na dálku, do minulosti i do budoucnosti. Dokáže zkrátit dobu potřebnou na ošetření na minimum a také posílat Reiki více příjemncům najednou.
Získá také schopnost energii zesilovat a působit na mentální potíže. Je také schopen vkládat pozitivní sugesce do podvědomí člověka. Žáci se v tomto dni naučí všechny potřebné techniky a dostanou informace, aby mohli plně využívat možností 2. stupně Reiki.

Navíc své žáky naučím techniku, jak vyčistit prostor od negativních energií a předám další část učení Seint Germaina, takže budou schopni tvořit různé druhy ochran, působit na své zdraví, harmonizovat čakry během několika sekund, nebo přivolat pomoc v případě nouze, upravovat svou ideální váhu ap.
Délka kurzu: 4- 5 hodin3. stupeň Reiki
Tento stupeň je určen těm, kdo byli zasvěceni do prvních dvou stupňů Reiki a na své duchovní cestě chtějí jít ještě dále. Třetí stupeň obnáší jedno zasvěcení. Tento kurz už předávám obvykle samotným jednotlivcům.
Žák při něm dostane schopnost používat ještě jeden symbol, který jej napojí na kontakt s nejvyšším vědomím. Může tak pro sebe získávat nové a další informace, získá obrovskou duchovní sílu, skrze kterou je možné tvořit.
Žák ode mne navíc dostane celé učení Seint Germaina, dále techniku, kterou je možné odvádět přivtělené nebo bloudící duchovní bytosti do vyšší úrovně tam, kam patří. Dále ode mne dostane ještě cosi, co bych nazvala jako silný zdroj informací. Podrobněji to ale mohu sdělit až žákovi samotnému na místě.

Na rozdíl od prvních dvou stupňů Reiki, které si může udělat skutečně kdokoli, u třetího stupně si ověřuji, zda je žák již pro takovou iniciaci duchovně připraven. Nebylo by totiž vhodné provést ji dříve. Protože s sebou nese obrovskou sílu, se kterou musí být pak zasvěcený schopen pracovat.
Délka kurzu: 1 a půl hodinyMistrovský stupeň
Je určen těm, kteří se rozhodnou věnovat svůj život tomu, že budou schopnost práce s Reiki probouzet v druhých. Tedy stanou se Mistry Reiki a budou moci sami do Reiki druhé zasvěcovat.
Pokud se někdo rozhodne pro toto zasvěcení u mne, vyžaduji po určitý čas soustavnou přípravu k tomuto zasvěcení. Žák se mnou bude muset absolvovat mnoho kurzů, na kterých bude získávat potřebné zkušenosti a informace. Zkrátka budeme po nějaký čas spolupracovat, diskutovat a vzájemně se učit. Musím mít jistotu, že je schopen a ochoten na sobě stále pracovat a i v budoucnu jít na své cestě stále a vědomě dál. Jsem toho názoru, že by každý nový Mistr měl být lepší, než jeho předchůdce. Takže k mistrovskému zasvěcení dojde až když budu mít jistotu, že se tak stane. Může to trvat několik měsíců, ale i let.
Mistr by měl svým žákům podle mého názoru totiž předat mnohem víc, než jen jakousi techniku.
 

« Zpět