Jak u mne probíhaly kurzy

Můj pohled

Proč je dobré naučit se pracovat s energií
Každý z nás potřebuje ke svému životu především dostatek energie. Není možné, abychom byli zdraví a psychicky v pohodě, když jsme energeticky vyčerpaní. Tohle ví většina léčitelů a proto také obvykle s energií pracují. Je ale velmi důležité, aby oni sami dovedli se svou vlastní energií dobře zacházet.
Mnoho léčitelů začíná svou praxi tak, že přijdou na to, že když přiloží ruce na druhého člověka, tak mu to pomůže. A v tomhle prvotním nadšení zapomínají na sebe. Dávají totiž nemocnému člověku svou osobní energii a ta je vyčerpatelná. Čím více je člověk nemocný nebo vyčerpaný, tím více energie si od léčitele vezme. Dobře to znají také zdravotní sestry, ošetřovatelé starých lidí, maséři nebo kosmetičky. Při každém dotyku s druhým člověkem dochází ke srovnání hladiny těchto dvou lidí na stejnou úroveň energie. Jako ve spojených nádobách. Tomu, kdo má energie méně přibude a tomu, kdo jí má více, ubude. Pokud takový začínající léčitel včas nedoplní svou energii, může se stát, že se setká s nemocným člověkem, který ale bude mít energie více než sám léčitel. Potom se stane, že energetická informace o nemoci pacienta přejde na léčitele, a on sám onemocní nemocí svého pacienta. Osobní energie se dá doplňovat mnoha způsoby. Dechovými cvičeními, slunečními paprsky, energií stromů nebo kamenů. I tady je ale třeba energiím rozumět, protože každý strom a každý kámen má jinou energii a pokud doplňujeme jenom jeden druh energie, často to není dostačující. Dobrý léčitel, který pracuje s osobními energiemi by proto měl být především velký odborník přes energie. Nestačí jenom vytažené negativní energie odhazovat nebo pálit nad plamenem, ale je třeba svou energii také správně doplňovat. Proto se spousta léčitelů nechává zasvěcovat do energie Reiki, protože je to universální, všeobsahující energie. A pokud je někdo zasvěcen do Reiki, neměl by nikdy mít energie nedostatek. Kdykoli energii dává, sám ji zároveň i jako průchozí kanál přijímá. Také nemusí nijak odhazovat ani likvidovat negativní energie, protože Reiki působí tak, že přeměňuje negativní energii v pozitivní. Zasvěcení do Reiki je tedy nesporně výhodou a nejen pro léčitele. Ale neznamená to, že pokud léčitel pracuje osobní energií, že umí méně nebo je horší. To záleží jen na tom, jak dokáže s energiemi zacházet. Škoda, že se s nimi klasická medicína nezabývá. A to i přes to, že energie jsou už dnes měřitelné. Vy však se se svou energií můžete naučit zacházet sami. Vřele vám to doporučuji.

Reiki ale vnímám především jako ideální první krok, když chceme na sobě začít pracovat. Jednak nebudeme trpět nedostatkem energie, který často vyvolává nechuť dělat cokoli, ale přijetím této energie se zvyšuje naše intuice a daleko lépe vnímáme své skutečné pocity i to, co je a co není pro nás dobré.

Je bezpochyby, že se dá v pohodě žít i bez Reiki. Ale pokud máte chuť něco na sobě měnit, může Vás k tomu Reiki dovést.

Vnímám Reiki jako rádio, které si pořídíme. Pokud ho budeme mít doma jen na okrasu a nezapnem ho do zásuvky, nic nového nám nepřinese.
Ale pokud ho zapojíme, zjistíme, že záleží i na tom, jak a na jakou stanici ho naladíme. A kvalita našeho příjmu záleží i na anténě, která je jeho součástí. Čím víc ji vytáhnem, tím více informací zachytíme. Ale to už záleží jen na nás. Reiki neudělá nic za vás. Je to jen velmi šikovná pomůcka. To my jsme ti tvůrci.
 

« Zpět