Jak u mne probíhaly kurzy

Principy tradičního Reiki podle Dr.Usui

Dr. Usui byl zakladatel metody léčení pomocí Reiki. Cítil potřebu odhalit jednotlivé cesty k samoléčbě. Jsou to zásady, principy, které prohloubí chápání souvislostí našeho života a přivedou nás k větší zodpovědnosti za jeho další vývoj. Podstatu viděl v tom, že nemoc vzniká z disharmonie mezi univerzální a individuální lidskou podstatou.
A tuto disharmonii můžeme vyléčit jen tehdy, když změníme svůj postoj, když se naučíme myslet jinak. Protože naše myšlenky jsou naší budoucností. Budeme tím, co myslíme. Když jsou to myšlenky lásky, vděčnosti – vytvoříme si bohatý život plný lásky. Dr. Usui pochopil tuto důležitou zásadu. Pochopil, že je nemyslitelné dělit se o poznatky a energii s lidmi, co o to nemají zájem a nejsou na to ani připraveni (Ježíš Nazaretský řekl: Neházejte perly sviním....")

PRÁVĚ DNES SE NEROZČILUJ
Hněv, zlost, zuřivost, nenávist – všechny tyto emoce jsou úplně zbytečné. Ukazujeme tím, že vše chceme mít pod svojí kontrolou, všechno bychom chtěli ovládnout.Už nejsme schopni vidět, že nám Prozřetelnost takto nastavuje zrcadlo. Každá myšlenka se stává příčinou, její následky se dostaví. Každá situace v našem životě zrcadlí příčiny a důsledky, které jsme sami vytvořili. Zlost působí disharmonicky pro naši vnitřní harmonii a klid, v konečném důsledku zapříčiňuje fyzické nemoci. Uvědomte si důvod své zlosti, uvědomte si, co požadujete a očekáváte od života. Prožijte si tyto emoce a uvolněte se. Zloba je reakce, odpovědí musí být láska.

NEDĚLEJ SI STAROSTI
Když si děláme starosti zapomínáme, že ve včech událostech je obsaženo božské, univerzální vědomí. Naše obavy dokazují, že jsme se odpojili od součásti kosmické univerzální celistvost. Jsou záporným návykem, vzorem, který v nás zakořenil. Nad minulostí si nelámejte hlavu – z minulosti plyne poučení, t.j. z každé nepříjemnosti z minulosti plyne určitá zkušenost, poznání, které nám měla zprostředkovat nějaká osoba nebo událost. Stejně tak je zbytečné si dělat starosti o budoucnost: Budoucnost je sen... Je lepší se řídit zásadou: Žij přítomností... Neustále je nutné sledovat své myšlenky, udržovat je pod kontrolou a vždy je usměrňovat.

BUĎ VDĚČNÝ
Být vděčný znamená přijímat s vděčností všechnu hojnost, které se nám v životě dostalo. Musíme být vděčný nejen proto, že jsme ji obdrželi, ale i proto, že jsme ji poznali. Náš strach z toho, že se nám něčeho nedostane nám brání mít to, co je skutečně naše.Bohatství nesmí být jen materiální povahy, ale také duchovní.

Vděčnost dává našemu životu bohatství. Neobsahuje jen to, co nám již bylo dáno, ale také přesvědčení, pevnou víru, že dostaneme vždy všechno, co potřebujeme. Vděčnost dělá také život naplňujícím a dokonalým. Pokud žijeme v duchu vděčnosti, začneme bohatství magicky přitahovat. Jedině duch nedostatku, uvědomování si, že nám stále něco schází, to nám brání v tom, abychom radostně přijímali, co nám náleží, co nám vždy patřilo.

Každou formu služby je třeba uznat a poděkovat za ni. Začíná každým novým dnem, který v zdraví, s radostí a vděčností sloužíte Nejvyšší Inteligenci-Stvořiteli. Nikdy nežádejte více, než je skutečně potřebné pro každodenní zdraví a pohodlí.

VYKONÁVEJ PRÁCI STATEČNĚ
Musíme být čestní sami k sobě, jestliže chceme žít v přirozeném toku vesmírné energie. Taková čestnost znamená, že vždy budeme hledět pravdě do očí. Jen když do sebe hluboce nahlédneme pro zkoumání našeho konání – tak odhalíme, jakou úlohu má v našem životě určitý člověk nebo událost. Tak budeme mít brzy soucit s každým i sami se sebou. Kdo pracuje čestně, vnáší harmonii do svého života i okolí.

BUĎ LASKAVÝ K DRUHÝM
Všichni pocházíme z jednoho stejného pramene. Všichni jsme Dětmi Světla. Všechny formy života jsou na sobě závislé a vzájemně se podmiňují. Člověk v důsledku své egocentrické disharmonické činnosti způsobuje nesmírné ekologické škody na naší Matce Zemi. Chce ji ovládat a vykořisťovat. Jestliže chceme přežít, musíme se naučit milovat a vážit si všechny formy života a v tomto duchu s nimi i zacházet. Jestliže přijímáme všechny aspekty života radostně, vyzařuje tako láska a radost na všechny ostatní lidi i věci. Když nemilujeme sami sebe, nemůžeme milovat ani druhé. Co je vevnitř, je i na povrchu...

Každý jeden člověk, každé zvíře, každá rostlina i minerál jsou součástí jednoho celku. A jestliže milujeme a vážíme si všechny bytosti, milujeme sami sebe i naši Matku Zemi a náš původní zdroj: Univerzální inteligenci – Stvořitele. Nedělej ostatním to, co nechceš, aby jiní činili tobě, protože ty jsi ostatní"

"Jděte klidně
uprostřed
chvály nebo viny."
 

« Zpět