Jak u mne probíhaly kurzy

Co to je Reiki

Nejvyšší sféra
"Existuje sjednocené pole energií, naprosto vyvážené, stojící ve střídavém vztahu samo se sebou. Pole čisté inteligence, které samo ze sebe zrozuje všechny síly a veškerou materii universa, to znamená veškerou hmotu vesmíru, a tím tvoří základ veškerého bytí."
Nejvyšší sféra je tedy úroveň, ze které je stvořeno veškeré bytí vesmíru. Reiki je všeobsahující vyvážená energie, která pochází z jedné z vibračních úrovní nejvyšší sféry.
Vibrace fyzického těla člověka jsou rozdílné od vibrací nejvyšší úrovně. Proto, aby byl umožněn průchod energie Reiki fyzickým tělem, je třeba vibrace těla přizpůsobit. To je možné pouze pomocí iniciace (zasvěcení) mistrem Reiki.
U dětí do 5 let je průchod energie Reiki tělem možný přirozeně, po tomto věku se vibrace přizpůsobí naší úrovni, což znemožní přijímání energie Reiki. (Do pěti let věku je možné provést mistrem Reiki zkrácené ustalovací zasvěcení, takže Reiki je poté možné používat po celý život.)
Při zasvěcení dochází ke změně vibrací fyzického těla, tedy i odblokování fyzických nebo psychických bloků. Tento proces změn trvá 21 dní, během kterých může zasvěcený tyto změny pociťovat. Kromě očistných procesů těla i psychiky dochází k napojení na vyšší vibrační úroveň zasvěcené bytosti, takže se zvyšuje její intuice, citlivost a dochází k snadnějšímu chápání souvislostí v životě. Po uplynutí 21 dní dosáhne tok energie Reiki svého maxima, pod které již nikdy nemůže klesnout do konce života.

Další informace o práci s energií
 

« Zpět