Důležité informace

Mikrovlnné trouby?

Vzhledem k jednoznačným závěrům švýcarských, ruských a německých vědeckých klinických studií, nelze ignorovat mikrovlnky uhnízděné v našich kuchyních.
Krátké shrnutí

1) Konzumace stravy zpracované mikrovlnkou působí dlouhodobá a trvalá poškození mozku, způsobená „vyzkratováním“ mozkových elektrických impulsů [depolarizací nebo demagnetizací mozkové tkání].

2) Lidské tělo nemůže metabolizovat [přijmout, strávit] cizí nepřirozené vedlejší produkty, vznikající v mikrovlnami zpracovaném jídle.

3) Produkce mužských a ženských hormonů se při trvalé konzumaci mikrovlnami zpracované stravy zastavuje anebo mění.

4) Účinky vedlejších produktů z mikrovlnami zpracovaného jídla jsou uvnitř lidského těla reziduální [dlouhodobé, trvalé].

5) Minerály, vitamíny a živiny v každém mikrovlnami zpracovaném jídle jsou redukované nebo pozměněné tak, že z nich lidské tělo má malý nebo vůbec žádný užitek; v horším případě organizmus absorbuje směsi látek, které nedokáže zpracovat ani vyloučit.

6) Minerály obsažené v zelenině se při vaření v mikrovlnné troubě mění na rakovinotvorné volné radikály.

7) Mikrovlnami zpracovaná jídla vyvolávají žaludeční a střevní rakovinu [tumory]. To možná zčásti vysvětluje prudký nárůst onemocnění rakovinou tlustého střeva.

8) Trvalá konzumace potravin zpracovaných mikrovlnami vyvolává množení rakovinových buněk v lidské krvi [dennodenní „pohodlně ohřívaná“ porce ranního mléka...].

9) Dlouhodobé požívání jídla zpracovaného mikrovlnami způsobuje poruchy imunitního systému v důsledku změn lymfatických žláz a složení krevního séra.

10) Požívání mikrovlnami zpracované stravy vyvolává ztráty paměti a koncentrace, emocionální nestabilitu a úbytek inteligence.

(WM magazín)
 

« Zpět