Démoni

Meditace "Strach"z knihy "Vítej ve svém Srdci" od Miroslava Skopala

Největším nepřítelem každé stvořené bytosti, která ve víru všedních dnů zapomněla na Světlo a Lásku ve svém srdci, je její vlastní strach.Strach je energie, která na této planetě spoutává vše, co na počátku vzešlo z Lásky. Strach je energie, která omezuje a uzavírá bránu k prameni Věčného Poznání, Lásky, Moudrosti a Světla.
A proto tě nyní prosíme, ztiš bouřlivý tok svých myšlenek a bez stínů pochybností věř, že právě v tomto okamžiku do tvého života vchází zástup láskyplných bytostí, které přicházejí, aby tvé duši pomohly osvobodit se z temných pout strachu a ukázaly ti ztracenou cestu k Domovu. Tyto bytosti se staví okolo tebe do kruhu a vzájemně se berou za ruce. Z jejich spojených duchovních srdcí září zlatě -růžová energie Boží Lásky, která naplňuje tvé srdce svou povznášející vibrací. Jsi obklopen a zahalen Láskou a Světlem všech bytostí, které kráčely stejnou cestou před tebou.

Představ si nyní svůj strach jako temnou bytost, která stojí před tebou. Uvědom si, že jsi ochráněn a prostoupen Láskou a Světlem celého Vesmíru, který právě v tomto okamžiku přihlíží tvému tvoření. Věř, že jsou s tebou všichni tví milovaní bratři a sestry z vyšších světu Míru a Harmonie, na které jsi musel před příchodem na tuto planetu zapomenout. Nyní pohlédni svému strachu přímo do očí a vzpomeň si na vše, co tvou duši spoutává a omezuje. Uvědom si, že nemůžeš přetvořit něco, čeho se obáváš a čemu se vyhýbáš. Proto se bez obav postav svému strachu a pohlédni na své tvoření, kterým jsi v minulosti ve svém srdci popřel Lásku.

Nyní si svůj strach a své obavy představ v novém Světle. Představ si je jako svého nejlepšího přítele a věnuj mu veškerou svou pozornost, svou Lásku, něhu a cit. Představ si, jak k němu přistupuješ a objímáš jej svou Láskou a Světlem. Dovol, aby tvá zář plně prostoupila každou buňku tvého strachu, který se ve Světle Boží Pravdy stal tvým přítelem - zářící bytostí plnou něhy a soucity. S naší pomocí je nyní tvůj strach přeměněn na zářivé Světlo a povznášející energii našeho Otce. Z této oslnivé záře vylétá tisíce bílých holubic, které osvobodila Láska tvého srdce.

Můžeš touto meditací začínat svůj den nebo společně s námi ukončit svou denní pouť životem. Vše záleží na tvé svobodbé volbě. Kdykoli znovu podlehneš svému strachu a obavám, představ si je jako svého nejlepšího přítele, kterého objímá Láska tvého srdce. Láska a strach nemohou existovat současně a pokud vytrváš na své započaté cestě, s postupem času zjistíš, že tě tvůj strach opouští a ve tvém srdci na věky zaplane zářivé Světlo Boží Lásky, které se nic pozemského nevyrovná. Nechej svůj strach odplynout na křídlech bílých holubic a věz, že slunné dny tvého života právě přicházejí.

S Láskou tví přátelé, kteří nad tebou
v každém okamžiku bdí.

Ámen.
 

« Zpět