Pomocné meditace

Cinkání křišťálovými zvonečky

Ve svém důsledku znamená pročištění, napravení děr a deformací v auře, zesílení ochranného obalu kolem nás a po stránce duchovní celkové naše posílení v našem bytí, posílení nás samotných k uskutečnění záměrů a cílů, se kterými jsme zde na Zem přišli.
Následující návodní řádky lze použít dvojím způsobem, jako meditaci nebo při procesu posílání reiki na dálku ať již sobě samým či někomu druhému.

Při meditaci zaujmeme uvolněnou polohu a dále uvolnění můžeme posílit či doladit hlubokým dýcháním. Může nám pomoci příjemná hudba a dále zapálená svíce, vůně apod.

Při technice, kdy využíváme reiki - můžeme tradičně při napojení přes dálkový symbol nejen být kanálem reiki - pasivní používání, ale i také aktivně v tomto napojení pracovat se svými představami.

Pak si představíme paprsek světla přicházející z hlubin Země, který jako spirála se obtáčí kolem našeho těla. Je to jako vzdušný vír, od nejmenšího průměru k největšímu. Jeho úkolem je celkové naše prosvětlování, odstřeďování ať špatných myšlenek, či dalších energetických a fyzických bloků. Je to jako vichřice, která odnáší vše nepotřebné. Takto může i spirála pojmout jednotlivě ruce, každou zvlášť, pak nohy, každou zvlášť, ale vždy se jakoby spojí nad hlavou, znovu paprsek a tedy světlo prochází přes spirálu nahoru a dolů a to tak dlouho jak je potřeba. Pokud se cítíme posíleni, světlí, odhodlaní, paprsek v podobě vichřice odchází zpět do Země, kde odnáší vše, co nepotřebujeme.

Nyní je čas pro posílení své indigové a křišťálové barvy v naší auře. Jednoduše z těch velkých hlubin vesmíru, z těch nekonečných dálek k nám přichází indigová barva, která může působit v různých svých odstínech až po fialovou či fialovočervenou. Tato barva k nám přichází, aby nám pomohla se narovnat, naladit na to, co chceme, co si přejeme a nějak to prozatím nevyšlo, či jsme neměli k tomu dost síly. Tato barva nás může zahalit, máme-li jí dost, pak přichází barva křišťálová. Tuto barvu si můžeme představit jako jemný déšť z křišťálků, které se lesknou. Odrazem od nich vznikají barvy, které nemůžeme okem postřehnout, které můžeme vnímat jako opalizující odlesky proudící do naší aury, do našeho těla a také můžeme slyšet cinkání. Tyto barvy, tento zvuk posiluje nás samotné na všech úrovních.

Při představě ať indigové barvy či křišťálového deštíčku můžeme pozvat k tomuto krásnému procesu své průvodce z nejvyšších sfér či své anděly. Stačí na ně jednoduše pomyslet a případně je také poprosit o pomoc v tomto procesu.

Po ukončení cinkání v nás zůstává ten krásný pocit, kdy se můžeme narovnat, kdy můžeme být takoví jací skutečně jsme a ne takoví, co chtějí jiní. Nalaďujeme se na svoje nejvnitřnější tužby z našich srdcí. Tento pocit si vždy můžeme připomenout kdykoli během dne, když si zacinkáme ať opravdově či v mysli, např. křišťálovým zvonečkem. Ten je tu pro nás, aby nám připomněl v těžkých či složitých chvílích, že jsme dostatečně silní, abychom vše zvládli. A nejen to, ale že to můžeme dělat s radostí a smíchem. Vždyť každé zacinkání je také pro radost, máme ho schované už z dětství.

Celou meditací skončíme poděkováním svým průvodcům, či andělům a případně tomu, kdo za námi přišel a byl s námi během této meditace či reiki techniky. Uvědomíme si svou ochranu a ukončíme pocitem,že jsme opět tady a teď.

Zaslala čtenářka Jana
 

« Zpět