Přítomný okamžik

Klíč ke změně

Klíčem k tomu, abychom bez problémů zvládli všechny aspekty transformace a změn na Zemi a aby nám bylo prostě fajn, je přítomný okamžik.
Velkým učitelem je v tomto směru Eckhart Tolle:

http://www.zdravi-m.estranky.cz/clanky/je-neco-mezi-nebem-a-zemi/magicka-moc-pritomneho-okamziku---eckhart-tolle.html

Eckhart Tolle žije život v naprosté přítomnosti