Pomocné meditace

Některé další meditace, které můžete používat pro indigové děti

Meditace stromeček
Stoupni si , zavři oči a představ si, že jsi strom. Krásný a silný, takže stůj pěkně rovně. Protože jsi strom, máš kořeny. Tak si představuj, jak ti z chodidel vrůstají kořeny až dolů, hluboko do země.
Teď jsi úplně pevný. Máš silný kmen a nahoře tvá hlava a ruce jsou větve stromu. Ty větve rostou stále výš a výš až do nebe. A jsi tak obrovský strom, že dokážeš celé nebe svými větvemi zaplnit. Teď si představ, jak obrůstáš listy. Těmi listy vchází do tebe veliká životní síla a ta dokáže naplnit celé tvoje tělo. A jakoukoli nemoc umí vyléčit. Tu sílu si v sobě schovej a pomalu se přestáváš stávat stromem a zase se staň klukem (holčičkou) a otevři oči.

Meditace sluníčka (vhodné při smutcích nebo depresích)
Možná sis toho nevšiml(a), ale uvnitř v hrudníku máš schované docela malinké světýlko, které má na starosti tvou dobrou náladu. Teď je malinké, ale ty ho kdykoli můžeš rozsvítit jak jen budeš chtít. Zavři oči a představ si v hrudníku tohle své světýlko. A teď ho pomalu rozsvěcuj. Pořád víc a víc. Už je z něj takové malé sluníčko, ale může svítit ještě víc. Až svým krásným teplým světlem prozáří celé tvé tělo. Hlavu, nohy i ruce. A pomalu se ty sám(a) stáváš tím světlem. . A čím víc záříš, tím víc cítíš, že se ti tvá nálada zlepšuje. Začínáš zářit a svítit i do celého okolí. A každý, kdo bude blízko tebe, ucítí teplo tvého světla a bude mít krásnou a veselou náladu. Usměj se, otevři oči a zůstaň takhle krásně svítit celý den.

Meditace s andělíčky (vhodné před spaním)
Než večer usneš, zavři oči a zavolej si k sobě všechny své andělíčky i jejich kamarády. Všimni si, jaká spousta jich přilétá. A všichni jsou tady proto, aby tě chránili. Jsou všude okolo tvé postýlky. Můžeš si s nimi povídat, poradit se s nimi o všech svých trápeních a starostech.A taky je poprosit, aby ti přinesli krásné sny. Až do rána budou s tebou a budou tě hlídat a chránit. Můžeš usnout v jejich náručí. Krásné andělíčkové sny.
 

« Zpět