Pomocné meditace

Ideální meditace pro transformaci, aneb Meditace k přijetí nových energií

Mnoho lidí přemýšlí, jak pomoci co nejlépe sobě a svému tělu k přijetí nově příchozích energií, v důležitých nadcházejících dnech. Proto Vám doporučuji tři nejdůležitější meditace pro dny přechodu:

Tyto meditace je ideální v této době provádět denně. Tyto tři meditace také můžete volně navazovat jednu na druhou a dají se tak spojit v jednu ucelenou meditaci. Pomohou Vám ideálně se naladit na nově příchozí energie. Energie, kterou těmito meditacemi získáte je velice silná a zpočátku Vám může způsobovat točení hlavy, nebo pocity silného brnění v těle. Je třeba si postupně zvyknout na tento nový energetický stav a po pár dnech se budete cítit o mnoho lépe, než dosud. Přeji Vám nádherné prožitky!
Kateřina

Proměna a převibrování fyzického těla Vnímejte své tělo zevnitř. To, co je v něm živé. Cítíte jeho život v pažích, nohou, hrudi, břiše. Uvědomujte si jemné energetické pole, které prostupuje tělem a dává život všem buňkám. Vnímejte je jako jediné energetické pole. Nepřemýšlejte o něm. Jen je vnímejte. Vnímejte je jako jediné energetické pole a soustřeďte se jen na své pocity. Zbavte se obrazu hmotného těla. Jediné, co vám pak zbude, bude všezahrnující vědomí přítomnosti. Bytí. Nyní se soustřeďte na své pocity ještě hlouběji. Splyňte se svým energetickým polem tak dokonale, aby zmizela jakákoli dualita mezi pozorovaným a pozorovatelem. Mezi vámi a vaším tělem. Mezi vaším tělem a okolím. Tím, že jste se ponořili hluboko do těla, jste překročili jeho hranice. Přijměte své tělo jako součást všeho. Pak otevřete oči. Několik minut se dívejte okolo sebe, aniž cokoli hodnotíte a zároveň vnímejte své vnitřní tělo.

Rovnováha s planetou Zemí Představte si sami sebe uprostřed Zeměkoule. Tak, abyste byli v dokonalém středu. Pak svou energii rozšiřujte vyváženě do všech směrů po celé Zemi, jako paprsky, které jdou do všech směrů, až dokonale naplní celou Zemi. A stále onu rovnováhu vyvažujte. Až se vše zklidní a vy bezpečně splynete s rovnováhou planety Země i se Zemí samotnou.

Roztočení Merkaby
Představte si před sebou trojúhelníkovou pyramidu. Stojí pevně před vámi jako základna. Naplňte ji ve své představě sluneční energií, která obsahuje základ, dává jistotu a pevnost. Touto energií pak rozzařte celou pyramidu, jakoby se proměnila ve světlenou. Sami pak do této pyramidy vstupte a nechte se touto energií zaplnit. Splyňte s ní.
Potom si nad sebou představte obrácenou pyramidu (visící špičkou dolů). A tu naplňte mocnou energií Luny. Která dává obsah a naplnění. Touto energií pak naplňte celou tuto druhou pyramidu a nechte ji rozzářit. Pomalu ji pak spouštějte shora do svého těla a přijímejte tak i její energii. Přes hlavu až k hrudníku, až se špičky obou pyramid navzájem dotknou a začnou do sebe prostupovat, až se bezpečně docela propojí jedna v druhou a vznikne tvar merkaby. Nechte tyto dvě spojené energie na sebe chvíli působit. Splyňte s nimi, jako by byly vaší součástí.
Jakmile vy a obě spojené pyramidy budete jedno, pomalu začněte merkabou otáčet. Tím, jak ji budete roztáčet do maxima, začne spojená energie ve vás vyzařovat do všech stran. Pomalu otevřete oči a tento stav si udržujte.

www.tetakaterina.cz
Tento text je možné šířit.
 

« Zpět