Věk Vodnáře

Čekají nás změny

Žijeme v době, kdy planeta Země přechází z věku Ryb do věku Vodnáře. Můžeme tedy v této době očekávat velké změny, na které najdete odkazy v učení prakticky všech náboženství světa. Tento přechod se odehraje v relativně velmi krátké době. Možná jste si povšimli, že s naší planetou se opravdu poslední dobou něco děje...Tak jako se duchovně i vibračně vyvíjí každá bytost na této planetě, tak se vyvíjí i celý vesmír. Ani my se nevyvíjíme rovnoměrně a stále. Ale začneme na sobě pracovat vždy, až když je nám nejhůř. Ale pak to stojí za to. Měníme se nárazově. A stejně je to i s celým vesmírem. Jde totiž o to, že planeta Země v tomto období začíná prudce zvyšovat své vibrace. Mění se její energetické pole. Celý proces má podle předpovědí vrcholit v letech 2012-17. Poté se již Země bude jen srovnávat s novou situací.

V okamžiku, kdy na této planetě budou energeticky vyšší vibrace, budou zde moci dále žít jen bytosti, které dosahují stejné vibrační úrovně, tedy určité duchovní úrovně. Podle některých zdrojů jde o duchovní úroveň 80% a vyšší. Bytosti, kterým se to do té doby nepodaří, z této planety odejdou a budou se nadále inkarnovat na planetách příslušných jejich úrovni vědomí.


Ve věku Vodnáře by už na Zemi neměly být války a také bytosti, jejichž potřebou je perzekuovat, vládnout nebo rozhodovat o druhých. Také hodnoty lidstva by se měly posunout k věcem jiným než jsou peníze, kariera a ukojení vlastního ega. Měly by se navracet zpátky k podstatě naší existence, jejímu smyslu, potřebě spolupráce, sounáležitosti, k lásce. Myslíte, že během následujících devíti let je lidstvo (i každý její jednotlivec) schopno k této proměně dojít samo od sebe? Proto se bude must na naší planetě odehrát něco tak zásadního, aby lidstvo bylo nuceno pochopit a začít vnímat to, co je skutečně důležité.

Nemyslím si, že by měl nastat konec světa. Takovýchto přeměn už naše planeta zažila několik. Ale vždy se stalo něco zásadního. Jako příklad můžeme uvést zánik Atlantidy, potopu světa, narození Ježíše atd. Tentokrát se lidstvo bude muset dostat do situace, kdy hodnoty,jako peníze, kariera a moc, na kterých v poslední době stavělo, budou k ničemu. Budou se muset obrátit zpátky k přírodě a jejím zdrojům, budou muset začít vnímat svou intuicí a uvědomit si hodnotu přátelství, lásky a pomoci bližnímu. Existuje mnoho předpovědí a vizí, jak to vlatně proběhne. Ale nemá smysl o nich spekulovat. Věřím, že každý, kdo na sobě pracuje a přemýšlí o sobě a dosáhne určité potřebné úrovně vědomí, bude v pravou chvíli na tom pravém místě. Ostatně jsem přesvědčena, že ani Noe nebyl jediný ve své době na světě, kdo věděl, co má v pravou chvíli udělat.

Ať tyhle změny proběhnou jakkoli, je to jediná možná cesta k růstu celého lidstva a věřím, že čas dá za pravdu všem, kdo říkají, že všechno zlé je k něčemu dobré. Komu z nás se líbí žít v době, kdy se svět řídí jako jedinou hodnotou penězmi? Dávno už jsou vynalezeny motory na vodu, ale na výdělcích ropných společností stojí celá ekonomika světa. Politici tvrdí, že jim leží na srdci otázka, jak pomoci lidem třetího světa aby neumírali hlady, ale v naší konzumní společnosti se stále plýtvá s čímkoli. Protože čím více nakupujem, tím více z toho ekonomika těží. Mnoho let se ví, že znečištění planety je kritické. Ale zakáže někdo velkým podnikům dál zbytečně pro konzumní společnost vyrábět? Peníze, peníze, peníze. Jsou ve všem a hýbají světem, našimi životy, celou naší planetou. Věřím, že jakákoli změna, která přivede lidi k tomu, že jsou na světě věci důležitější, bude k lepšímu.

Nevěřte sektám nebo společenstvím, kteří tvrdí, že bude konec světa, nebo že zde přežijí jen ti, kdo budou vyznávat jejich učení. O tom to vůbec není. Není to o tom, zda věříte v Boha, či jste příslušníkem určité skupiny lidí nebo národa, nebo jaké máte IQ, či jestli něco víte o esoterice. Jde o úroveň duchovního vědomí jednotlivé bytosti. Tedy o schopnost naší duše chápat souvislosti. To nás nenaučí žádná kniha. Jen naše zkušenosti a snaha pochopit souvislosti ze všech úhlů, práce na sobě a pochopení sounáležitosti s druhými i s vesmírem samotným a jeho principy, jsou vstupenkou do Nového světa. Důkazem, že tomu tak je a že konec světa nenastane, jsou i Indigové děti.
 

« Zpět