Články

Tři „P“ pro dny transformace ( 23.11.2012)

Proces transformace světa je v běhu. Změny už se dějí a budou ještě pár let probíhat. 21. 12. 2012 je pouze lidmi určené datum. Je velice pravděpodobné, že ten den, se z materiálního pohledu nestane nic zásadního.
To jen energie, které působí a budou ještě po nějakou dobu působit na naši planetu nám pomáhají vše, co není v rovnováze, do rovnováhy dostat. Transformace probíhá především na úrovni lidského vědomí. Vědomí každého jedince. Každý tedy může průběh procesu transformace ovlivnit svými myšlenkami. A je tedy jen na nás, jakou formou se tedy tyhle změny v našem materiálním světě projeví. To naše myšlenky určují faktický průběh celého procesu!

Nepodléhejte tedy strachu, nešiřte zaručené scénáře všelijakých událostí a katastrof mezi další nevědomé! Vše, co se děje, je dobré. Budoucnost neexistuje. Je jen ve vaší fantazii! Pokuste si uvědomit si svou skutečnou podstatu a uvidíte, že není nic, co by Vám mohlo být sebráno. Přijímejte vše, co přichází. To my sami se rozhodujeme, jak se v každém okamžiku budeme cítit a tím tvoříme naši skutečnost.

Pokud cítíte, že přece musíte něco dělat, doporučuji zaměřit se prakticky na tato tři „P“ a udržovat je v každém okamžiku ve svém vědomí:

Pozorovatel Začněte naslouchat hlasu ve své hlavě a staňte se objektivním pozorovatelem. Naslouchejte nezaujatě, nic neodsuzujte. Když nasloucháte sami sobě, uvědomujete si nejen své myšlenky, ale také sami sebe jako pozorovatele svých myšlenek. Vzniká tak nová dimenze vědomí. Když se myšlení utiší, uvědomíte si „mezeru mezi myšlením“. Jakousi „žádnou mysl“. Zpočátku to bude trvat jen pár vteřin, ale postupně se mezery budou prodlužovat. V těchto okamžicích budete vnímat určitý klid ve svém nitru. Toto je začátek vašeho přirozeného stavu vědomé jednoty s Bytím. Cvičením se tento pocit stále prohlubuje a nastupuje radost z Bytí. Dostanete se za hranice svého Já.

Přítomný okamžik Soustřeďte svou pozornost na přítomný okamžik a uvědomte si jej co nejintenzivněji. V každodenním životě se soustřeďte na jakoukoli běžnou činnost tak intenzivně, že se stane cílem sama o sobě. Soustřeďte se na každý pohyb a každý krok i svůj dech a všechny smyslové vjemy, které vám tato činnost v přítomnosti přináší.

Přijímání Nemůžete-li přijmout vnější situaci, přijímejte situaci vnitřní. To znamená: Nebraňte se bolesti. Vzdejte se strachu, zármutku, zoufalství, utrpení v jakékoli formě. Uvědomujte si všechny negativní emoce, ale nesnažte se je hodnotit. Prostě je přijměte. Pak pozorujte, jak se hluboké utrpení mění v hluboký vnitřní klid. Přijímání utrpení je znamená uvědomit si smrt. Jakmile umřete touto smrtí, uvědomíte si, že smrt neexistuje. A vy se nemáte čeho bát. Umírá jen vaše ego.

Kateřina Pokorná
( 23.11.2012) s použitím pomocných meditací Eckharta Tolleho www.tetakaterina.cz Tento text je možné šířit.
 

« Zpět