Články

Přestaňte hledat

Doba se mění obrovským tempem. Kdo před pár lety ještě nepřemýšlel vůbec o světě, životě, o sobě, dnes se probouzí. Probouzí se veliká spousta lidí a vnímám, jak se snaží o změnu myšlení a vnímání. Jak se lidé snaží poskládat si hodnoty znovu a jinak… a najednou je také na všechno to nepříjemné víc vidět, protože to, co je na odchodu se brání tím, že je to pořád hlasitější. A to je dobrá zpráva. To znamená, že je to na odchodu.
Ti, kteří se probudili se nyní snaží na sobě pracovat a vnímám, jak stále více lidí hledá…navštěvuje semináře, přednášky, kurzy a snaží se dosáhnout cíle. Pocitu naplnění. Nalezení smyslu toho všeho.

Obrací se na mne mnoho lidí, kteří hledají tu správnou cestu. Uvnitř cítí, že stojí na křižovatce a neví kudy se vydat dál. Ale to, co tvořili dosud je už neuspokojuje. Jedni mají pocit, že je asi třeba změnit práci, jiní se rozhodují, zda se vydat někam na cestu, kde by našli, co cítí, že hledají. A někteří jen zoufale čekají na nějaký pokyn shora, co mají změnit.

Všimla jsem si, že mají něco společného. Všichni hledají cíl v budoucnosti. Zvykli jsme si všichni na takový letitý model: Pokud nám něco nevyhovuje, je třeba změnit vnější okolnosti. A pak ta změna, kterou hledáme, musí v budoucnu nastat.

Myslím ale, že všechny, kdo se řídí těmito starými vzorci, čeká veliké zklamání. Ať odjedou jak chtějí daleko do cizích krajů, nebo dostanou tu nejzábavnější práci na světě, naplněni se cítit nebudou.
Cíl, který hledáme, neleží na konci žádné cesty. I kdybychom nasbírali veškeré dostupné informace o meditacích a o duchovní cestě. Hledající stále žene kupředu snaha v budoucnu dosáhnout cíle. Budoucnost ale neexistuje. Budoucnost je stálé čekání na až…až..až…..až zase zemřem a nikdy vysněného cíle nedosáhnem.

Uvědomte si: I to, z čeho se chcete dnes vymanit, to, na co nadáváte, bylo kdysi předmětem Vaší touhy. Kde máte jistotu, že to tak nebude i s tím, po čem toužíte dnes?

Náš cíl neleží nikde v budoucnosti. Jediná pravda, která je, je přítomnost. Teď a tady. V tomto okamžiku už máte úplně vše a vše je dokonalé. To jen Vaše myšlenky Vás stále přesvědčují, že to, proč žijem a naplnění nás čeká někde v budoucnosti. Touha naší mysli nám pořád cpe informaci: Nejsi dokonalý! Dokonalý budeš, až dosáhneš toho a toho a toho…

Každý z nás je ale v tomto okamžiku přesně tam, kde být má a v naprosto dokonalém stavu. Nebo myslíte, že Bůh obsahuje něco, co není dokonalé? To jen naše mysl nechápe….nechápe souvislosti a proto nám namlouvá, že tohle není ono. Přestaňte se ztotožňovat s myslí…my nejsme mysl! Jsme daleko víc, než si dovedeme představit! Mysl je jen malilinkatý aspekt všeho, co jsme. Ale co je proti našemu bytí samotnému! Proti naší skutečné podstatě! Nenechme se zviklat svou myslí. Pohlédněme dovnitř. Tam, kde najdeme skutečné své vnímání a cítění. Není třeba nikam cestovat, nebo měnit cokoli zvenku. Je třeba jen nahlédnout do sebe, své podstaty a objevit, kým jsme! Všechno, co hledáme, je v nás už dávno přítomno. Přestaňme vyhlížet budoucnost. Cíl je cesta. Cíl je radost z přítomnosti. Z bytí samotného. Všechno, co tak dlouho hledáte už dávno máte!

Kdysi na východě v jedné bohaté vesnici vytvořili obrovskou třímetrovou zlatou sochu Budhy. Pak se proslechlo, že se na vesnici chystají nepřátelští nájezdníci. Obyvatelé vesnice proto přemýšleli, jak by sochu ochránili, kam by ji schovali. A tak je napadlo přenést jej do skal a oplácat hlínou. Když hlína zaschla, socha splynula s okolní skálou a nebyla rozeznat. Nájezdníci skutečně přijeli a vypálili a povraždili celou vesnici. Nebyl nikdo, kdo by si pamatoval, co se událo. Po několika staletích šel skalami člověk, který uviděl cosi se tam zalesknout. Odloupl hlínu, víc a víc…až jako ze skořápky vyloupl třímetrového zlatého Budhu…dodnes zdobí jeden z nejkrásnějších chrámů východu.

V každém z nás je takový zlatý Budha. Je tam uvnitř pod hlínou…stačí ho jen vyloupnout. Všechno , po čem toužíme, je uvnitř nás. Všechno už dávno máme. Přestaňte hledat. Stačí jen být a vnímat…

Kateřina Pokorná (25.4.2012)
 

« Zpět